Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Retro: Příchuť zkázy

čt 20. února 2014      autor: Kyle      přečteno: 2995x      délka: 4 min      komentáře: 9

tasteI tato epizoda byla vybrána zcela záměrně a je zařazena do cyklu mých pohledů na válku. Poprvé se vysílala 23. února 1967 a je dvacátou třetí epizodou první série seriálu Star Trek (The Original Series). Děj nás zavádí na planetu Eminiar VII, kde již dlouhá léta probíhá mezihvězdná válka. Enterprise převáží velvyslance Foxe, který i přes varování představitelů planety prosadí výsadek na válečné území. V této epizodě můžeme vidět, jak by vypadala (a asi vypadá) válka v číslech na počítačích. Druhá linie zde nastiňuje, jak je důležité, a asi hlavně nutné, nad rozkazy přemýšlet a ne je jen slepě plnit.

Autory této epizody jsou Robert Hammer a Gene L. Coon. V originále nese název A Taste of Armageddon.

Zápletka

Enterprise má za úkol dopravit velvyslance a diplomata Roberta Foxe do hvězdokupy NGC 321, aby navázal diplomatické vztahy s tamní civilizací, když přichází zpráva z planety Eminiar VII, aby Enterprise nevstupovala kvůli válečnému stavu do oblasti. Fox ale použije své pravomoci a donutí Kirka do oblasti letět. Po příletu se výsadek transportuje na planetu, kde je ale všechno v naprostém pořádku, nikde ani známka po tom, že by zde probíhala válka. Jsou přivítání Meou 3, která je odvede k představitelům hlavního velení, kde jim Anan 7 sdělí, že jsou v hrozné staleté válce a že nebere žádnou odpovědnost za možné následky. Enterprise byla varována a tedy její přítomnost je zde zcela dobrovolná.

ATOA2Náhle zazní alarm a Anan 7 jim oznámí, že krutý nepřítel Vendikar právě útočí. V řídící místnosti, která se otevře za zasedací místností, je na monitorech vidět grafické znázornění exploze, přestože výsadek nic nezaznamenal. I tak jim Anan 7 oznámí, že útok byl zdrcující a došlo k velkým ztrátám na životech. Mezi oběti byli zařazeni i lidé ve výsadku a dokonce celá Enterprise. Dle tamních zákonů se mají všichni hlásit do čtyřiadvaceti hodin k desintegraci. Zde výsadek poznává, že válka je vedena pouze na počítačích.

Anan 7 se snaží Kirkovi vysvětlit, že když se nebudou hlásit v desintegrátorech, Vendikar zahájí opravdovou válku. Jelikož se ale výsadek odmítá nechat jen tak vypařit a Kirk nehodlá dát rozkaz posádce, aby se přenesla dolů, jsou uvězněni. Těsně před tím ale ještě Kirk stihne vyslat signál Scottymu.

Anan 7 se pokusí odvysílat rozkaz pro Enterprise imitováním Kirkova hlasu. Scottymu je to podezřelé, a tak podrobí vysílání analýze. Zjistí, že jde o podvrh. Rovněž odmítá na rozkaz velvyslance Foxe sklopit štíty. Ten se transportuje i se svým pobočníkem na planetu a je okamžitě zatčen.

Mezitím se Spock pomocí svých telepatických schopností pokusí ovlivnit stráž a výsadku se podaří uprchnout a zničit desintegrační stanici 12. Kirk jde do Ananovy kanceláře a Spock se zatím snaží zničit další desintegrační komory. Přitom se mu podaří osvobodit velvyslance Foxe, který uzná, že se mýlil a pomůže jim v „odboji“. Podaří se jim dojít až do řídící místnosti, kde naleznou Kirka, který byl přemožen a opět zatčen, poté co se pokusil o dialog s Ananem 7.

Kirk a Spock nato zničí řídící počítače a Eminiar VII je nucen čelit nevyhnutelnému – buď přijmou hrůzy války, anebo zahájí mírová jednání s Vendikarem. Velvyslanec Fox ochotně nabízí své služby.

Zajímavosti

ATOA3V této epizodě bylo poprvé použito spojení Spojená federace planet.

Počítačem řízená válka je analogií k Vietnamskému konfliktu, kdy se k Američanům dostávala také jen čísla ze statistik.

Totožnost herce, který hrál velvyslancova atašé je až doposud neznámá.

Tato epizoda je jednou z posledních, kdy byl použit termín Vulcanian (Vulkaniané). Poté se již oficíálně používá Vulcan (Vulkánci).

Jedna z lodí ve filmu Generations byla nazvána SS Robert Fox, na počest postavy velvyslance, bohužel tato skutečnost zůstala ve vystřižených materiálech.

Zamyšlení

Měli bychom si uvědomit, co to vlastně válka je? A pokud chce někdo válčit, musí počítat s tím, že kromě vítězství přijdou i prohry. A že součástí války je i hrůzný dopad na běžné obyvatelstvo. A když nevidíme trpící, utrpení jako by nebylo. Neměli bychom zapomínat na dopady války, pak nás třeba přejde chuť válčit. I když někoho možná taky ne, protože proč bychom jinak udržovali armády. Počítá se snad s nějakou válkou?

Citáty

Spock: „Pane, po rameni Vám leze ošklivá housenka.“


Fox: „Nikdy jsem nebyl voják, pane Spocku, ale učím se rychle.“


Kirk: „Smrt, ničení, nemoci, hrůza. To vše je válka, Anane. To je to, čeho je nutné se vyvarovat.“

admirál Kyle
autor: Kyle
vydáno: čt 20. února 2014
přečteno: 2995x
komentáře: 9
Facebook Twitter Google+

Související články:

Retro: Závod (The Chase)  -  čt 2. dubna 2020
Retro: Konec budoucnosti (Future's End)  -  čt 27. února 2020
Retro: Šíp času (Time's Arrow)  -  čt 20. února 2020
Retro: Ochránce (Caretaker)  -  čt 16. ledna 2020
Retro: Já, Borg (I Borg)  -  čt 19. dubna 2018
Retro: Vyslanec (Emissary)  -  čt 4. ledna 2018
Retro: To nejlepší z obou světů  -  čt 9. listopadu 2017
Retro: Kolektivní vyjednávání  -  čt 27. října 2016
Retro: Bouřková fronta (Storm Front)  -  čt 13. října 2016
Retro: Místo přidělení: Země (Assignment: Earth)  -  čt 25. února 2016
Retro: Geneze (Genesis)  -  čt 4. února 2016
Retro: Tvé vlastní já (Thine Own Self)  -  čt 29. října 2015
Retro: Potomek (The Offspring)  -  čt 15. října 2015
Retro: Neboť svět je dutý a já se dotkl nebe  -  čt 8. října 2015
Retro: Kam se dosud nikdo nevydal  -  čt 14. května 2015

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG