Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Romány podle klasického Star Treku XV: Účinek entropie

po 23. července 2018      autor: Eodeon      přečteno: 1928x      délka: 8 min      komentáře: 2

obálka knihy The Entropy EffectU vydávání knih na motivy Původního seriálu se v českém prostředí vystřídalo hned několik nakladatelství. Žádné z nich se však o klasický Star Trek nezasloužilo tolik jako nakladatelství Netopejr, které se vyznamenalo především vydáním kompletních přepisů epizod seriálu v celkem šesti knihách; scházely pouze adaptace epizod o Harrym Muddovi, které v originále vyšly zvlášť. Díky této šestici povídkových antologií se fanoušci mohli s legendárními skutky kapitána Kirka a jeho posádky seznámit ještě v době, kdy bylo jejich televizní uvedení stále v nedohlednu. Literární podání navíc dovolovalo větší zapojení čtenářovy představivosti. Osvobozovalo příběhy, jejichž televizní zpracování notně trpělo technologickými i rozpočtovými limity, které se s přibývajícími léty jevily stále zřetelnější.

To však byl pouhý začátek bohaté ediční řady. Následovalo vydání zbylých dvou literárních adaptací filmů s původní posádkou a po nich přišly na řadu romány s původními náměty. Mezi nimi se vyskytují kratší knihy, jejichž atmosféra je dokonalou reminiscencí toho nejlepšího z klasického Star Treku. Do této skupiny řadím především Doktorovy rozkazy od Diane Duane a Vzpouru na Enterprise Roberta E. Vardemana. Našly by se zde ale i daleko obsáhlejší romány jako například Nejlepší osud od Diane Carey či Cizinci z oblohy Margaret Wander Bonanno, kterým si dovoluji přisuzovat obzvlášť velkou důležitost. Mapují totiž zásadní události nejen v životech hlavních hrdinů seriálu, ale i v dějinách fikčního světa jako takového. Spolu s Konečným odrazem Johna M. Forda (úroveň překladu pro tuto chvíli stranou) tvoří bez nadsázky povinnou četbu pro každého „pravověrného“ fanouška.

S ukončením ediční řady románem Epidemie I.D.I.C. od Jean Lorrah však vzaly za své všechny naděje, že se tato „knihovna základní startrekové literatury“, respektive její česká obdoba, kdy rozroste o další tituly. Přitom v originále lze snadno najít mnoho knih neméně vysoké důležitosti. Když se omezím jen na několik náhodně zvolených příkladů, musím jako první z nich zmínit dílo autorky, na kterou přijde záhy řeč. Román Vondy McIntyre Enterprise: První dobrodružství (Enterprise: The First Adventure) dokumentuje vůbec první společnou misi Kirkovy posádky. Právě tak velké důležitosti nabývá také román Nejzazší hranice (Final Frontier). Rok před premiérou filmu stejného jména napsala Diane Carey knihu významnou především prominentní úlohou postavy George Kirka, s jehož kanonickou podobou s tváří Chrise Hemswortha se fanoušci seznámili až ve filmovém rebootu z roku 2009, a opomenout nesmím ani účast prvního kapitána Enterprise – Roberta Aprila. Tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. Knih podle Původního seriálu dosahujících význačného postavení existuje ještě mnoho. V následujícím článku čtenářům přibližuji jednu z nich. Jde nejen o příležitost podrobněji se seznámit s klasickým dílem startrekové literatury, ale rovněž o příležitost k zamyšlení nad ne zcela zanedbatelným vlivem ne-kanonických děl na ta kanonická.

Vonda N. McIntyre: The Entropy Effect (Účinek entropie)

McCoy: „Mám tu na vás počkat? Vrátíte se ihned po svém odchodu? Nebo snad… předtím?
Spock: „Vynasnažím se nevrátit před svým odchodem.

Účinek entropie proslul jako vůbec první původní startrekový román vydaný nakladatelstvím Pocket Books, které od té doby publikovalo několik stovek knih podle Star Treku a pokračuje v tom do současnosti. Druhý důvod, proč dosáhla kniha velké slávy ve srovnání se oněmi stovkami následujících, je spíše kuriozita: právě tento román dal křestní jméno postavě Sulua. Hikaru byl pojmenován po hrdinovi klasického díla japonské literatury Příběh prince Gendžiho. Je ovšem vysoce pravděpodobné, že vliv Účinku entropie na kanonický Star Trek sahá ještě mnohem dál a způsob, kterým autorka zpodobnila postavy známé z Původního seriálu, se otiskl i do jejich ztvárnění v éře filmů.

U českých fanoušků proslavily autorku Vondu McIntyre její románové adaptace druhého (Khanův hněv), třetího (Pátrání po Spockovi) a čtvrtého (Zpěv z neznáma) filmu. Účinek entropie vznikal (zhruba) paralelně s prvním filmem, The Motion Picture z roku 1979. Vydán byl poprvé roku 1981 (a čtvrt století nato opět, k uctění čtyřicátého výročí Star Treku), a přestože postavy na původní obálce mají uniformy z filmu The Motion Picture, děj knihy se odehrává ještě za časů první pětileté mise Kirkovy posádky.

Enterprise již několikátý týden studuje neobvyklou černou díru, když je náhle urgentní zprávou odvolána ke stanici Federace na planetoidu Aleph Prime. Ačkoliv navenek by to jistě najevo nedal, nové rozkazy rozčilují především pana Spocka. Nejen proto, že díky nim nebude moci dokončit svůj projekt studia singularity – tolik náročný na načasování! –, kvůli kterému navíc několik týdnů nespal, ale především proto, že během svého výzkumu dospěl k závažnému poznatku: Entropie se v měřítku celého univerza radikálně vyhrocuje. Vesmír spěje ke svému konci mnohem rychleji, než se dosud myslelo. Do úplného konce zbývá nanejvýš jedno století. O příležitost ověřit svá zjištění však Spock přichází a bez toho je vědecká komunita Federace nikdy nebude akceptovat jako důvěryhodná. Nezbytný vědecký výzkum jde stranou kvůli úkolu, ze kterého se vyklube pouze rutinní transport vězně z Alephu Prime do nedaleké trestanecké kolonie.

Podle všeho někdo přivoláním Enterprise zneužil své pravomoci. Spock ale pomalu začíná tušit, že zápletka, v níž se ocitl, je daleko komplikovanější. Oním hanebným zločincem se ukazuje být doktor Georges Mordreaux, geniální teoretický fyzik a bývalý Spockův mentor v době jeho působení na univerzitě na Makropyriosu. Spock odmítá uvěřit obviněním, na základě nichž byl doktor Mordreaux odsouzen. Začíná zvažovat alternativní vysvětlení, podle kterého byl vědec z nezákonného experimentování na inteligentních bytostech a dokonce i z vraždy obviněn křivě ve vykonstruovaném procesu a za vším je spiknutí sahající na nejvyšší místa. Krátkou cestu lodi k vězeňské planetě je Spock odhodlán věnovat vyšetřování a dopátrat se skryté pravdy. Sotva s tím začne, doktor Mordreaux vtrhne na můstek lodi a před zraky všech přítomných brutálně zavraždí kapitána Kirka…

Nebylo to žádné překvapení. Díky anotaci na zadní straně obálky jsem se včas dočetl, že v románu zemře James Kirk. Opět. Krátce po přečtení Ceny Phoenixe a zhlédnutí Star Treku: Do temnoty a fanfilmového „Prosévače mysli“ (Mind-Sifter ze série New Voyages) se to Kirkovo neustálé umírání a zmrtvýchvstávání může jevit jako protivné klišé. Ale Účinek entropie je jiný případ. Celý román je čtenářsky velice poutavý, ale pasáže popisující Kirkovu smrt a vše to, co jí bezprostředně následuje, jsou poutavé obzvláště. Může se to zdát paradoxní a v menší míře snad i ironické, že něco tak otřesného jako umírání oblíbeného hrdiny a truchlení pozůstalých někdo dovede vylíčit tak překrásně. Téměř mě až hryzalo svědomí z toho, jakou potěchu mi způsobovalo ty řádky číst.

Kirk, McCoy, Spock a Enterprise

Svým způsobem lze román žánrově vnímat i jako detektivku. Nikoliv klasickou jako například kultovní Vraždy ve Vulkánské akademii Jean Lorrah, kde je pátrání po zločinci zkrátka zasazeno do prostředí sci-fi seriálu, nýbrž experimentální detektivku dokonale zkříženou se science fiction, neboť vražda kapitána Kirka je sama o sobě časovým průnikem, navíc takovým, který má za následek mnoho dalších a vlastně by se dal považovat za počátek všeho dění.

Každý fanoušek sci-fi zná velmi důvěrně ten odvěký paradox s cestováním v čase ve snaze předejít události, který onu událost naopak způsobí a má za následek zacyklení ad infinitum. Určitý skutek se stává sám sobě příčinou i sama sebe následkem. Již tři roky před slavným filmovým Terminátorem Jamese Camerona, který tento nevyčerpatelný koncept proslavil u současné generace fanoušků sci-fi, tu byl Účinek entropie. Vonda McIntyre se v něm odvážila popsaný paradox tvůrčím způsobem rozvinout do zcela nečekané šíře. Paradoxní je samozřejmě už i ta samotná skutečnost, že tento „prvotní hybatel“ všeho děje, totiž zmíněná Kirkova vražda, nastává až v jeho půli a ve shodě s tím i v půli samotného románu. Právě takové věci jsou možné jedině ve Star Treku.

Do poloviny knihy se před vnitřními zraky čtenáře odehrává na první pohled ordinérní, avšak velice chytlavý děj. Jeho iluzorní prostotu mu nelze spravedlivě vyčítat právě proto, jak lehce se jejím důsledkem kniha čte a jak silnou zvědavost na následující vývoj i přesto vzbuzuje. Svedl bych to především na autorčin skvostný styl. Čtenář s dostatkem volného času by mohl mít velké potíže se od stránek knihy odtrhnout. V polovině knihy se však na palubě Enterprise vyskytuje Spock hned na dvou místech zároveň, záhy i druhá postava a krůček po krůčku se začínají odhalovat nové skutečnosti, do té doby skryté a přesto tušené pravdy zpod povrchu. Brzy se rozbují nová, ještě více vzrušující dění, na která se do tohoto bodu pečlivě zadělávalo, a řada vtíravých otázek se dočká zodpovězení. Kde nebylo po napětí ani památky, je ho náhle takřka nadbytek.

O něco méně nadšení vyvolává vedlejší dějová linie koncentrovaná okolo Suluova milostného vztahu se členkou posádky Mandalou Flynnovou, na který později odkážou i autorčiny novelizace filmů. Nejen díky tomu se vynořují relativně čerstvé vzpomínky na čtení Věrnosti v exilu Davida R. George III. V obou románech je Sulu na vlastní žádost převelen z Enterprise na jinou loď a v obou románech prochází loajalita hrdinů jeden k druhému velmi tvrdou zkouškou. Jsem ovšem přesvědčen, že veškeré zarážející podobnosti obou knih jsou čistě náhodné. Suluovu motivaci k odchodu z Enterprise vysvětluje Účinek jako touhu po kariérním růstu. Mladý kormidelník hledá nové výzvy, aby se jejich prostřednictvím o krůček přiblížil svému snu o vlastním velení hvězdné lodi. O tom vypráví román vydaný dávno před filmy, v nichž se Sulu (v rámci kánonu) prvně vyznal z ambice velet vlastní lodi, čehož posléze také dosáhl. Není to snad další důvod domnívat se, že Účinek entropie významně poznamenal vývoj oficiálního Treku? Ne snad proto, ale především kvůli jeho vysokým kvalitám by román měl patřit do povinné četby každého fanouška.

Po bolestivé deziluzi z přečtení Hlubinné domény jsem u další slavné knihy z dob počátků Star Treku u Pocket Books raději mírnil svá očekávání a k Účinku entropie jsem předem přistupoval s lehkou nedůvěrou. Jak jsem se jen mýlil! Kniha je to krásná. Tak krásná, že jsem nejednu noc musel přemáhat mrákoty, abych se ještě před usnutím stihl dozvědět, jak to bude dál. (9/10)

kapitán flotily Eodeon
autor: Eodeon
vydáno: po 23. července 2018
přečteno: 1928x
komentáře: 2
Facebook Twitter Google+

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG