Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Ztracená scéna ze Star Trek: The Motion Picture, 1. část

út 26. ledna 2010      autor: Weyoun      přečteno: 5398x      komentáře: 3

Star Trek: The Motion Picture poster V rámci oslav 30. výročí od uvedení prvního filmu Star Trek: The Motion Picture vám přinášíme podrobný popis "ztracené" scény nazvané "Zeď vzpomínek" (The Memory Wall). Podle dostupných údajů byla tato část filmu vystřižena, protože tvůrci nebyli schopni připravit trikové scény do premiéry v prosinci 1979. Scénu nakonec nahradila Spockova procházka vesmírem. Zda se studia CBS a Paramount rozhodnou přidat celou záležitost jako bonus na chystanou DVD/Blu-Ray edici, není jisté. Přinášíme vám kompletní scénář zmíněné scény...

INTERIÉR V'GERU

Enterprise se nachází v obrovské hale uvnitř V'geru. Jeden z vnějších poklopů Enterprise se postupně otevře, vidíme chodbu a na jejím konci se otevírá přechodová komora, z které se vynoří malá postava ve skafandru vybaveném vlastním tryskovým pohonem. Postava vstoupí do volného prostoru chodby a pomalu letí směrem dolů k poklopu. Po jeho opuštění proletí pod talířovou sekcí Enterprise. V tomto a následného pohledu vidíme, že na batohu připevněném na zádech jeho mobilního skafandru bliká světlo, které pravidelně vysílá identifikační signál (díky čemuž lze monitorovat pozici i ze vzdálenosti několika mílí).

Postava se přibližuje ke kameře, až můžeme rozpoznat rysy obličeje za helmou - je to Spock s typickým výrazem bez jakýchkoli emocí. Spock stiskne tlačítko vysílačky.

SPOCK: Počítači, začni nahrávat. Kapitáne Kirku – následné vzkazy budou popisovat můj pokus kontaktovat návštěvníky.

INTERIÉR MŮSTKU

(V této scéně, jak ji známe z původní verze filmu, informuje Čechov Kirka o tom, že přechodová komora 4 byla otevřena a byl nahlášen jeden zmizelý skafandr. Kirk, který tuší, kdo je za tím, nařídí Čechovovi, aby zaměřil Spockovu pozici, a rychle opouští můstek.)

INTERIÉR V'GERU

Spockovy rysy ukazují, že je nyní téměř u vytržení, koncentruje se na proud myšlenek. Poté vidíme, jak otáčí hlavou, zaměří pohled určitým směrem a stiskne ovládání tryskového motoru. Vidíme modré výtrysky zažehnutého paliva z motorů a Spock se začne pohybovat požadovaným směrem.

SPOCK

Jeho motory jej nesou napříč obrovskou halou V'Geru, poté letí dolů do hluboké prolákliny, která se táhne do velké vzdálenosti před ním. Náhle spatříme mračno krystalovitých forem po jedné straně prolákliny, Spock je mine v mírné vzdálenosti a nijak je neprobudí k životu.

Nyní vidíme mnohem lépe místo na vnitřní straně prolákliny, ke kterému Spock směřuje. Jedná se o neobyčejnou kombinaci zářících silových polí, které patrně označují důležité místo plavidla.

OBLAST PŘECHODOVÉ KOMORY - KIRK

Scény, které obsahují hádku doktora McCoye s Kirkem, jemuž někdo z posádky pomáhá navléci skafandr, aby následně opustil přechodovou komoru a zahlédl Spocka se slovy "mám ho v dohledu," se kdysi objevily ve speciální prodloužené verzi na VHS, stejně tak scéna ze soukromých prostor členů posádky, ve kterých se Illia po transformaci na sondu V'Geru ptá Deckera a McCoye, proč "dvě jednotky na bázi uhlíku zkoušejí proniknout do V'Geru."

Kirk stiskne ovládání svého tryskového motoru a ten jej uvede do pohybu v požadovaném směru. Aby dostihl Spocka pomocí vyšší rychlosti, jsou spuštěny na delší dobu.

INTERIÉR V'GERU - KIRK MANÉVRUJE V HALE

Následuje vzdálený pohled na Kirka, z jeho motorů občas vidíme výtrysky paliva, neboť se snaží proniknout dál, hlouběji do prolákliny, ve které zahlédl Spocka.

KIRK

Spockův pulzní signál je již blízko a jeho nepatrná postava ve skafandru je teď lépe vidět, stabilní rychlostí se blíží k zářícímu silovému poli vnitřní stěny. Kirkova pozornost se soustředí na Spocka. Příliš pozdě si tak všimne krystalovitých forem, jež se k němu blíží, poté rychle stiskne ovládání motoru a je odhozen stranou. Roj podivně vypadajících, průsvitných objektů, jež vypadají jako krystaly, jsou s Kirkem na kolizním kurzu.

Jedna z krystalovitých forem se náhle objeví v záběru a přilne ke skafandru. Kirk reaguje tím, že spustí naplno motory, což mu téměř umožní útěk do té chvíle, než se objeví další krystaly a přilnou k němu.

KIRK: Můstku!

INTERIÉR MŮSTKU

Všichni hledí na obrazovku.

Ozve se Kirkův hlas: Moment, vypadá to, že mám problém.

HLAVNÍ OBRAZOVKA

Pulzní světla Kirkova skafandru jsou přiblížena, na obleku vidíme detaily přilnutého roje krystalových forem. Již polovina skafandru je jimi pokryta!

STAR TREK - THE MOTION PICTURE 3

Výraz posádky můstku odráží hrůzu, jíž jsou svědky.

SULU: Váš fázer, kapitáne! Použijte váš fázer!

Kirkův hlas (slyšíme slabě): Nemůžu .. dosáhnout … na fáz … (komunikace je náhle přerušena).

CHEKOV: Přechodová komora dvě a čtyři – připravte se k vyslání záchranných týmu! Veliteli Landu! Rychle ho odtamtud dostaňte!

SULU: Pane Spocku, kapitán má potíže, je přímo za vámi – tři sta metrů! (okamžik) Pane Spocku!

Chekov a Sulu si vymění úzkostlivé pohledy.

INTERIÉR V'GERU - SPOCK

Spock ve skafandru se blíží směrem ke kameře, slyšíme Kirkův hlas: ....Spocku...! ... Potřebuju pomoc...!... Jsem v pasti...!

STAR TREK - THE MOTION PICTURE 4

Zpočátku není jasné, jestli jej Spock uslyšel, jeho tvář odráží odhodlání, jeho oči jsou pevně zaměřeny na cíl cesty – vnitřní stranu prolákliny.

KIRK (nejdříve trhaně, poté je slábnoucí hlas nahrazen šumem): ...Drtí mě...!...Nemůžu se hnout...!...Spocku...!

SPOCK

Kirkův hlas utichne a slyšíme pouze šum. Spockův výraz se náhle změní, stiskne zpětný chod, zastaví se a otočí, pak se podívá na původní cíl cesty. Nakonec nedokáže ignorovat Kirkovo nouzové vysílání, rychle spustí motor, vidíme výtrysk paliva. Spock letí zpět ke Kirkovi.

INTERIÉR MŮSTKU - OBRAZOVKA

Vidíme, že Kirkův skafandr je nyní celý pokryt krystalickými bytostmi. Kirk se nehýbe, ale z dálky k němu už míří Spock!

INTERIÉR V'GERU - KIRK A SPOCK

Spock je už blízko a letí směrem ke kameře. Ve chvíli, kdy se přiblíží ke Kirkovi, vytáhne svůj fázer. Spustí zpětný chod svých motorů, prudce zpomalí ve chvíli, kdy je téměř u Kirka, jehož skafandr je celý pokryt krystaly. Spock rychle nastaví fázer.

Spock pečlivě nastavil fázer na vybranou úroveň. Vystřelí. Paprsek fázeru udeří na entity, které jsou následně roztříštěny, jejich oddělené kusy odlétají pryč.

Spock a Kirk se dívají jeden na druhého, zatímco se vznášejí v prostoru.

KIRK: Můstku, odvolejte záchranné týmy. Spocku, co tu k sakru děláte!

SPOCK: Hledám odpovědi na své otázky, kapitáne.

KIRK (s větším pochopením): Odpovědi na co, Spocku? Naše dilema – nebo vaše osobní?

Spock neodpoví okamžitě, prohlíží si Kirka skrze hledí helmy, po chvíli se náhle podívá určitým směrem a ukáže do dálky.

STAR TREK - THE MOTION PICTURE 5

INTERIÉR V'GERU – VNITŘNÍ STĚNA

Vidíme něco, co vypadá jako zářící světelné koule letící směrem ke vzdálené vnitřní straně prolákliny, kde zmizí.

SPOCK (ukazuje): Kapitáne, věřím, že právě tam můžeme zjistit, kdo nebo co je na palubě tohoto plavidla… Kirk uváží možnosti, pak stiskne ovládání motorů a letí směrem k místu, kam Spock ukázal. Jejich motory jsou zažehnuty a nesou je k onomu místu.

Pokračování scénáře čekejte už brzy na portálu Trekkies.cz.

Zdroj: Trekweb.com
kadet Weyoun
autor: Weyoun
vydáno: út 26. ledna 2010
přečteno: 5398x
komentáře: 3
Facebook Twitter Google+

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG