Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Ekonomika ve Star Treku (4. část)

pá 10. července 2009      autor: Pike      přečteno: 2821x      komentáře: 0

a million dollarsMinule jsme začali téma motivace k práci. Podívali jsme se do Skotska 18. století, kdy Adam Smith psal své slavné dílo Bohatství národů. Končil jsem nepříliš obratnou formulací myšlenky, že člověk provádí jakoukoli činnost pouze za předpokladu, že je to pro něj nějak výhodné. Tuto myšlenku elegantněji vyjádřil liberální ekonom rakouského původu Ludwig von Mises ve slavném díle Lidské jednání: Pojednání o ekonomii.

"Spokojeností nebo uspokojením nazýváme takový stav lidské bytosti, který nevede a nemůže vést k jednání. Jednající člověk chce uspokojit méně uspokojivý stav uspokojivějším. Jeho mysl si představuje podmínky, jež by mu vyhovovaly lépe, a jednání směřuje k dosažení tohoto žádoucího stavu. Incentivem, které nutí člověka jednat, je vždy pociťovaná nespokojenost. Člověk dokonale spokojený se stavem svých věcí by neměl žádný incentiv věci měnit. Neměl by ani přání, ani touhy; byl by dokonale spokojený. Nejednal by; jednoduše by žil, aniž by se o cokoli staral.

Nespokojenost a vidina uspokojivějšího stavu však samy o sobě nestačí k tomu, aby člověk jednal. Je třeba ještě třetí podmínky: očekávání, že má účelové chování moc odstranit nebo alespoň zmírnit pociťovanou nespokojenost. Bez této podmínky není žádné jednání myslitelné. Člověk se musí podřídit nevyhnutelnému, postavit se osudu."

Lidé tedy k nějakému jednání potřebují pociťovat jistou nespokojenost, mít vidinu jejího odstranění a očekávat, že plánované chování tuto nespokojenost zmírní.

Ludwig von Mises tvrdí, že o konkrétních motivacích (tedy oněch podmínkách, jež by mu vyhovovaly lépe) určitých lidí nemůže nikdo říci nic konkrétního.

"Konečným cílem jednajícího je vždy uspokojení přání jednajícího. Mimo individuálních hodnotových soudů, které se liší člověk od člověka i u jednoho člověka v různém čase, neexistuje žádný standard většího či menšího uspokojení. Člověk si určuje sám, dle standardů vlastní vůle a soudů, svým vlastním subjektivním hodnocením, co jej činí nespokojeným a méně spokojeným. Nikdo není v pozici, aby mohl určit, co dělá člověka šťastnějším.
...
Existují lidé, jejichž jediným cílem je zlepšit podmínky svého vlastního ega. Jiným lidem naopak vědomí utrpení jejich druhů způsobuje neméně nebo dokonce ještě více nespokojenosti než potřeby jejich vlastní. Někteří lidé si nepřejí nic jiného než uspokojení svých chutí po sexuálních vztazích, jídle, pití, dobrém bydlení, a dalších hmotných věcech. Jiní lidé se však více starají o uspokojení potřeb, kterým obvykle říkáme "vyšší" či "duchovní". Někteří totiž přizpůsobují své jednání požadavků společenské spolupráce; na druhé straně existují vzpurní lidé, kteří jakýmkoli pravidlům společenského života vzdorují. Pro některé lidi je konečným cílem pozemské pouti příprava na život v blaženosti. Někteří lidé nevěří v učení žádného náboženství a nedovolují, aby jejich život ovlivňovalo."

Mohou tedy žít lidé, kteří budou pracovat právě pro onu "společenskou spolupráci" a snaha pozvednout společnost výše bude jejich hlavní motivací. Von Mises nám však nenabízí žádnou odpověď na to, zda kolik by takových lidí bylo. Nemůžeme tedy říci, zda by Federaci udrželi v chodu a nakolik efektivní by bylo využití lidských zdrojů.

Některá zaměstnání však mohou působit i na jiné lidské touhy. Pro přehlednost nyní využijme známou Maslowovu pyramidu potřeb. Při uspokojování svých potřeb jedinec postupuje postupně vzhůru. Jak mu práce může při takové cestě pomoci?

Ve světě Star Treku jsou uspokojeny fyziologické potřeby člověka i potřeby jistoty a bezpečí (pokud nepočítáme extrémní situace, kdy Federaci hrozí zdrcující porážka v boji s nepřátelskou civilizací). Pokud jde o společenské potřeby, zde již není situace tak jednoznačná. Sociální vztahy mohou být navázány i při určitých typech skupinové práce, lze to však i mimo ni. Potřeba sociálních vztahů tedy nebude tím pravým stimulem.

Mnohem zajímavější je ale potřeba uznání a ocenění. Ta je aktuální kupříkladu u vědců a umělců, kdy jim různá akademická ocenění mohou přinést nejrůznější ocenění a vyznamenání. Ta jim kromě masáže jejich vlastního ega vynese i publicitu a uznání jejich kolegů a celé akademické obce.

Mnoho slavných vědců se tedy stane vzorem pro mladé lidi, kteří se rozhodnou k rozvoji svého talentu a ten následně použijí při kvalitní a poctivé práci. Takové pocty však nejsou ve všech odvětvích obvyklé.

Nejvíce se ve Star Treku mluví právě o potřebě seberealizace, která se nachází na vrcholu pyramidy. Tím je myšlena snaha naplnit své schopnosti. Tuto touhu samozřejmě uspokojí také práce vědců, umělců, politiků nebo důstojníků ve Flotile. Monotónní rutina je však o něčem jiném.

Mezi fanoušky je populární ten názor, že "nepříjemná" práce je zcela v rukou techniky a nevyžaduje lidskou práci. Toto tvrzení se však nedá nikterak podepřít, naopak proti němu existují velmi pádné argumenty.

Především v epizodě klasického Star Treku Devil in the Dark vidíme skupinu horníků, kteří hluboko pod zemí pracují na těžbě důležitého nerostu. A považujete těžbu čehosi na bezejmenné skále uprostřed ničeho za vzrušující a zajímavý úkol? Já tedy ne.

Stejně tak se Federace neobejde bez nespočetného množství nákladních lodí. A létat s hromadou beden odnikud nikam také samo o sobě nenaplní lidské srdce štěstím.

Později se dozvídáme, že těžba surovin byla svěřena hologramům. To však náš problém zdaleka neřeší. Především tato technologie byla vynalezena a uvedena do praxe v době, kdy od založení Federace uplynulo více než století. A dále proti takovému použití umělé inteligence se postupně začala zvedat vlna odporu.

Můžeme tedy říci, že společenská poptávka po atraktivních povoláních, jako je zmiňovaná věda nebo umění, je obrovská, zatímco poptávka po "nepříjemné" práci je mnohem nižší. Tím se ani nevzdalujeme myšlenkám Ludwiga von Misese, poněvadž i kdyby všichni lidé ochotně pracovali pro blaho společnosti, atraktivní povolání jim nabídnou jakýsi bonus navíc.

Dále existují povolání, která jsou nebezpečná. Samozřejmě sem patří aktivní služba ve Flotile, avšak i práce civilních dopravců na hranicích s potenciálně nepřátelskou mocností, práce v dolech, pořádkových službách apod. Tím se naruší potřeba bezpečí, která se nachází na druhém stupni Maslowovy pyramidy potřeb.

Federace ke svému chodu potřebuje lidi vykonávající "nepříjemnou" práci a pravděpodobně i ty, kteří při svém povolání budou v menším bezpečí než ostatní. Proto jim musí poskytnout i nějakou kompenzaci.

To by ostatně bylo i spravedlivé, neboť lidé, kteří pro blaho společnosti pracují tvrdě a v horších podmínkách, by měli být nějakým způsobem odměněni. V podmínkách, kde práce nemá žádnou tržní hodnotu, je potřeba takovou kompenzaci určit direktivně. Otázkou tedy samozřejmě je, jak by případná kompenzace byla vysoká.

Nejlogičtější by byla výše, při níž by o určité formy práce projevil zájem přibližně žádaný počet pracovníků. Tím by se v podstatě suplovala tvorba tržní ceny práce, kterou by jinak určil sám trh. Tato výše by se zřejmě v čase měnila, neboť při zvýšení potřeby pracovníků (např. při zvýšení intenzity těžby) by bylo potřeba nalákat nové pracovníky. Při snížení potřeby práce (např. nahrazení dělníků technikou) by se odměna buď snížila, čímž by byli někteří lidé od práce "odrazeni", nebo by některým bylo direktivně přikázáno změnit povolání. S idejemi Federace je samozřejmě spřízněnější první možnost. Na druhou stranu i druhý způsob se ve Federaci praktikuje. Víte kde? Odpověď naleznete v příštím díle.

Forma kompenzace by musela být materiální, případně doplněná o další bonusy – například odchod "do důchodu". To by záleželo na vynalézavosti a ochotě vládnoucí politické síly.

Příště se podíváme na to, proč je téma motivace natolik stěžejní a zjistíme jeho největší úskalí.

poručík Pike
autor: Pike
vydáno: pá 10. července 2009
přečteno: 2821x
komentáře: 0
Facebook Twitter Google+

Související články:

Ekonomika ve Star Treku (5. část)  -  út 14. července 2009
Ekonomika ve Star Treku (3. část)  -  út 31. března 2009
Ekonomika ve Star Treku (2. část)  -  ne 15. března 2009
Ekonomika ve Star Treku (1. část)  -  čt 5. března 2009

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG