Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Apocalypse Rising

čt 24. června 2010      autor: Siridar      přečteno: 2754x      komentáře: 5

apocalypse rising Původně jsem měl v úmyslu napsat popis děje jedné epizody ze seriálu Star Trek: Deep Space 9 (je to první díl páté sezóny: "Apocalypse Rising"), ale zvrtlo se to v toto (nechtějte, abych to někam zařadil). Je to psáno z pohledu budoucího historika a nejspíš se to nedá pochopit bez toho, aniž jste tento díl viděli... [POZOR, SPOILERY]

…Federace se nacházela uprostřed rozvířeného konfliktu s Klingonskou říší. Někteří senzacechtiví důstojníci Flotily se sklonem k dramatizaci tento konflikt dokonce označovali slovem "válka", ale po pravdě to byla taková lokální, spíše přátelská strkanice než opravdový boj - ze strany klingonů spíše trénink či test zbraňových systémů na opravdového nepřítele, kterým byl Dominion.

Nicméně i takto poklidná mezinárodní situace vyprodukovala jeden nečekaný zvrat událostí. Do velení Flotily prosákla důležitá informace, že Gowron, kancléř Klingonské říše, je ve skutečnosti… Founder!

Foundeři, abyste rozuměli, byli vládcové Dominionu a překvapující na nich nebylo ani to, že byli přesvědčeni o svém božství, ale fakt, že kromě nich tomu věřila i čtvrtina galaxie.

Vlastně se tomu ani nemůžeme divit, uvážíme-li, že svým věřícím mohli nabídnout (na rozdíl od všech pozemských bohů) svou opravdovou fyzickou přítomnost a jeden velice efektní vizuální trik. Uměli formovat rozměry a tvar svého těla do libovolné podoby, jakou chtěli – dokázali například úspěšně napodobit poličku a každý by je ihned zaměstnal jako stůl, ale nechci vyvolat dojem, že to, co jim šlo nejlépe, byly tupé objekty ze dřeva. Zcela věrně uměli imitovat zjev i chování prasat, volů a další široké plejády zvířat - včetně člověka (ačkoliv je nutno poznamenat, že pro určité výjimečně netalentované jedince představoval jistou překážku lidský obličej, který pak vypadal jako přejetý žehličkou).

Zatímco v Dominiu s tímto kouskem sklízeli opravdový úspěch, ve Federaci to vzbudilo masovou paniku. Po celé společnosti se vzedmula vlna podezřívání – každý, kdo projevoval náznaky nenormálního chování (když například nevěřil v horoskopy, byl slušný nebo poctivý) byl okamžitě podezírán jako Founder. Nikdo nemohl být v bezpečí. Zvláště opoziční politici, měli ihned jasno, protože už beztoho byli přesvědčeni, že ve vládě je to jeden převlečený vetřelec vedle druhého. Když už všichni osočovali každého, rozběhla se série masových prověrek a byla navrhována "zaručená" bezpečnostní opatření proti nepřátelské infiltraci.

Nakonec bylo těch obvinění ale tolik a tak neopodstatněných, že už je nikdo nebral vážně a situace se uklidnila. Slovo "Founder" se posléze ujalo ve slovníku jako významná pomoc při hledání na nějaký čas originální nadávky.

Stejná věc pomohla Klingonům v hodině dvanácté, protože dlouho nemohli přijít s nějakou dobrou, oficiální záminkou k útoku na Cardassijské impérium – v zoufalství už uvažovali o možnosti říct, že je k útoku vyprovokovala neukojitelná touha po zabíjení. Naštěstí přišla founderská mánie a nebylo nic lehčího než prohlásit, že cardassijská vláda je kompromitována a v rámci "bezpečnostních opatření" a "v zájmu cardassijského lidu" atd. atd. obsadit celý prostor. Toto vysvětlení ovšem nikterak nenadchlo voliče Federace a jejich nespokojenost narostla do té míry, že byla příčinou "konfliktu", o kterém je řeč.

A pak přišla ta zpráva, že kancléř Klingonské říše je Founder.

Není úkolem tohoto historického pojednání předstírat, že tato informace zapůsobila nějak bombasticky. Vyvolala určité pozdvižení, to ano (na velitelství flotily bývala nuda a zábavné historky se šířily rychlostí blesku), ale není třeba se domnívat, že z toho byl okamžitě oheň na střeše. Takových konspiračních teorií už zaslechli mnoho a tahle nebyla dokonce ani původní. Vždyť v bulvárních denících se Gowronovi jinak než "Founder" v podstatě neříkalo. A kdyby měla Flotila brát každé nařčení tohoto typu vážně, musela by kolem hrstky lidí postavit klec a tvářit se, že ti venku jsou za mřížemi.

Nicméně, byla to první "podložená" zpráva.

Odo, muž, který s ní přišel, sice bůhvíjak důvěryhodný nebyl. Především byl to Founder (myšleno doslova - tj. ne jako urážka, či lépe – ne pouze jako urážka) a tím pádem kolaborant – kolaboroval pravda na stranu Federace, ale jak se to říká: "jednou zrádce…" Rovněž o jeho dobrých charakterových vlastnostech nesvědčilo ani to, že onu informaci zaslechl právě ve chvíli, kdy jej jeho soukmenovci soudili za vraždu, kterou opravdu spáchal. Pár důstojníků mohl sice dojmout nelidský trest, který mu za to uložili – trvalá přeměna na člověka – ale všeobecně se dá říct, že váha jeho slova nebyla uvnitř velení nijak idealizována.

Ale Sisko Odovi věřil. A Sisko byl kapitán, jenž se blýskl pár mediálně přitažlivými akcemi, a jeho nešlo tak jednoduše ignorovat. A ten tak dlouho ryl do admirality, až mu nejenom slíbili, že situaci převedou z fáze "intenzivního projednávání" do fáze "zevrubného šetření", ale skutečně nějakou činnost vyvinuli. Činnost, která – k překvapení všech – nakonec vykrystalizovala do podoby plánu, který se zpravidla označuje slovem "uskutečnitelný", protože opravdu uskutečněn byl.

Všechny informace o této době čerpáme bohužel z jediného dochovaného dokumentu, který není ani kompletní ani spolehlivý. Je to rozsáhlý historický epos dramaticky zpracovaný do podoby seriálu. Jednotlivé díly ale nenavazují úplně přesně a neříká se, kolik času v mezidobích uplynulo, tudíž nemůžeme říct, jak dlouho se ctihodní admirálové radili. Seriál jenom ukazuje, že na konci jednoho dílu Odo dospěje ke svému zjištění a ve druhém je hned předloženo řešení. Jistě to však musely být dlouhé a perné chvíle pro pány důstojníky, neboť - ačkoliv zastupovali mocnost, která byla široko daleko známa svými skvělými morálními standardy pro zacházení s "vyššími" formami života (mezi které se Gowron se svými stopětasedmdesáti centimetry plně kvalifikoval) - dospěli k poměrně tvrdému řešení: Gowron má být před svými lidmi odhalen jako Founder a… inu, nehodilo se rozkázat, aby byl přímo zabit. Za prvé takto nekultivovaně přímý postup je zcela v rozporu se vším, o co Flotila dlouhé roky usilovala a za druhé – to hlavně - bylo to zbytečné. Z toho, co se vědělo o klingonské náklonnosti k rozvážným činům, bylo pravděpodobné, že se najde nějaký dobrovolník, který situaci sám bez jakékoliv nápovědy k tomuto logickému závěru dovede. (A skutečně: Jakmile přišel čas a Founder byl v jejich středu odhalen, Klingoni jej bez váhání a soudu rozstříleli na cucky.)

Podstata úkolu tedy zněla pouze "odhalit". Prostředky k tomu byly.

Za dob paranoidních prověrek se kromě "přísahání na primární směrnici", "zkoušek ohněm" a jiných "zaručených" testů founderství (lidé měli, pocit, že když už je někdo z želatiny, měl by se začít při vhodné teplotě roztápět) vymyslela i jedna metoda, která opravdu fungovala (přesněji fungovala a zároveň nebyla fatální… aspoň ne tedy úplně). Bylo objeveno, že pokud je Founder vystaven určitému speciálnímu druhu radiace (pro technické nadšence přesněji: "polaronové radiace"), narušovalo to jeho schopnost měnit tvar a snadno se dal odhalit… inu, je třeba podotknout, že současně to narušovalo jeho schopnost mluvit, hýbat se, dýchat a na pár dní přijímat potravu. Na druhou stranu (abych se zmínil i o světlých stránkách) usnadňovalo to vylučování potravy - a to oběma směry… v nejranějších fázích výzkumu to dokonce vedlo k jednomu příkladu tragického nepochopení situace, když jeden dobrovolník během expozice zezelenal. Radiace je ve skutečnosti tak toxická, že dvojitá dávka téměř zaručeně způsobuje smrt - a to ne zrovna nejrychlejší nebo nejbezbolestnější. Ale byla to jediná nedestruktivní metoda testování na dálku.

Zbývalo jenom vybrat vhodného člověka, který by Gowrona této radiaci vystavil.

Mentální pochody šéfa protišpionážní služby, jemuž tento výběr přirozeně náležel, jsou však – ke vší smůle - také vynechány, ačkoliv by si zasluhovaly pečlivou psychologickou analýzu a možná přímo hloubkové vyšetření, neboť je stále předmětem spekulací, co ho vedlo k tak překvapivé volbě.

Dnes se může zdát, že postupoval správně, ba že to byl od něho přímo prozíravý čin, neboť ten, koho vybral, skutečně uspěl, avšak tehdy nebyl žádný rozumný důvod tomu věřit.

Uvědomme si, že úkol nebyl nic menšího než infiltrovat se do nejstřeženější oblasti Klingonské říše a do blízkosti její nejhlídanější osoby na tak dlouho, aby ji bylo možno odhalit coby Foundera. A i kdyby se toto povedlo, skutečné problémy se daly očekávat až po splnění úkolu, kdy se jistě rozeběhnou vlny až paranoidních prověrek, které (při své necílené neodbornosti) mohou odhalit nejenom pár „stoprocentních“ Founderů, ale také i pár agentů federace.

Nikoliv tedy práce pro začátečníka, ale spíše pro nejlepšího agenta k dispozici, specialistu na Klingony, nebo nejlépe přímo Klingona (podplatitelného a ve vysoké funkci).

A teď se podívejme, koho šéf protišpionážní služby skutečně vybral – nebyl to Klingon, ani nejlepší agent, ani špatný agent - nebyl to vůbec člověk z jeho resortu! Byl to… velitel stanice.

Buď tedy musela udeřit nějaká nečekaná personální krize, nebo si řekl (celkem rozumně), že na tak sebevražednou misi nebude posílat vlastního člověka. Anebo bylo zkrátka dobrým zvykem tehdejší federální kontrarozvědky posílat na tajné operace vesmírné kapitány – víme, že se ještě před Siskem podobné mise účastnil i kapitán Picard (jak vidno z dokumentů: "TNG: Chain of Command" části I, II) – nechal se celkem hladce chytit a mučit a člověk by čekal, že si z toho admiralita vezme poučení a začne posílat jen vyškolené profesionály, ale taková bylo prostě doba. Nebo měli admirálové z nějakého důvodu zvláštní odpor pro holohlavé kapitány a takhle se jich chtěli zbavovat – k jejich výkonnosti je třeba dodat, že se jim ani v jednom případě nepodařilo.

Pro tuto teorii hovoří i fakt, že důstojníci flotily odjakživa podstupovali nepřiměřené riziko. Velitelé vesmírných lodí se například téměř bez výjimky zúčastňovali výsadkových misí na neprozkoumané planety, nebo do táborů nepřátelských sil. Pouze pokud neexistovalo bezprostřední ohrožení jejich života, posílali své podřízené – čehož zpravidla využíval první důstojník.

Buď jak buď, jméno vybrané osoby znělo, jak dnes každý ví: kpt. Benjamin Sisko.

Sisko nicméně ani jako kapitán netvořil dobrou volbu, neboť jeho tvář byla už tehdy dobře známá široké populaci Klingonů a Gowronovi samotnému se musela přímo vypálit do mozku při tom ostudně nezdařeném útoku jeho okupační armády proti stanici Deep Space 9, kterému osobně velel a který Sisko odrazil! Sisko se tento handicap, který se mu mohl samozřejmě vymstít (a taky, že se vymstil), rozhodl řešit podstoupením rozsáhlého chirurgického zákroku, který mu obstaral klingonský vzhled a po kterém by ho ani vlastní matka nepoznala, neboť jeho součástí byly vlasy.

Nic mu tedy nebránilo směle vykročit vstříc novému dobrodružství.

Byl to však výkrok levou nohou, protože hned při prvním rozhodnutí Sisko udělal kardinální chybu, která nevyústila v katastrofu pouze dík špatnému vkusu Štěstěny. Požádal totiž svého strategického důstojníka nadporučíka Worfa, aby ho na misi doprovázel, přičemž asi zapomněl, že Worf je zrovna tak znám velikému množství Klingonů s Gowronem v čele, ale narozdíl od Siska nemohl žádnou operaci podstupovat, protože už od narození Klingonem byl! Že jej ostatní Klingoni nepoznali, bylo snad zásluhou nezřízené konzumace "Krvavého vína".

Tento nápoj - pro zajímavost - dostal své pojmenování kvůli výrazné krvavé barvě, kterou po jeho požití získávala moč.

Jelikož se od začátku předpokládalo, že Siskova skupina přijde v průběhu mise s Krvavým vínem do styku, nechali si do sebe vpravit látku, která nejhorší chemikálie neutralizovala. (Pokud máme věřit seriálu, tak Sisko nezůstal tomuto předpokladu nic dlužen. Spolu s ostatními ihned po příchodu do hodovní síně násilím obsadili jeden barel, který nevysáli až na samé dno jenom dík včasnému příchodu Gowrona – nakolik je k tomu motivovala touha nevzbudit podezření, je sporné.)

Skupina, o které mluvíme, se skládala mimo Siska a Worfa také z hlavního inženýra Millese O’Briena a již zmiňovaného ex-Foundera Oda, který se jal ve svém novém těle ke zkoumání nových lidských pocitů, jako jsou deprese a sebelítost. Oba dva se samozřejmě také nechali přešít na Klingony.

Jakmile si navíc zajistili možnost dopravy na palubě pravé klingonské válečné lodi, kterou měl v té době šťastně v držení jeden cardassijský exilový politik (Gul Dukat), jenž byl navíc ochoten svou loď k tomuto účelu propůjčit (po určité době přemlouvaní a přátelských starostí o to, jaké by mělo odmítnutí následky pro bezpečnost jeho dcery), měli už všechno: dokonalý vzhled, odborníka na Klingony (Worfa), specialistu na Foundery (Oda) a prostředek, jak se nepozorovaně dostat do srdce Klingonské říše.

S povytaženými rukávy a dechberoucí odvahou se tedy přesně tam vydali… a bez nějakých větších průtahů se do jednoho nechali pochytat.

Není úkolem této vědecké práce vylíčit všechny události Siskovy mise. Tato historická episoda je poměrně dobře známá buď ze seriálu samotného, nebo z pozdějších zpracování. Snad pro úplnost jen připomeňme vyvrcholení celé operace.

K překvapení všech se nakonec ukázalo, že oním Founderem nebyl Gowron, ale jeden jeho podřízený generál. Šokující na tomto odhalení bylo, že Dominion záměrně (jak nemohlo být pochyb) dezinformoval Oda v naději, že se Federace pokusí kancléře odstranit (což také poslušně udělala) a na uvolněné místo bude možné dosadit jejich kandidáta – a tak vychytralou konstrukci od nich nikdo nečekal. Siska a jeho lidi zachránily dvě věci. Za prvé - v momentě, kdy se přišlo na jejich přestrojení, Klingoni zázračně odolali nutkání k okamžitému "průchodu spravedlnosti", kterému jinak bez výjimky podléhají (své by o tom mohl říct i onen nebohý Founder) a pouze je všechny uvrhli do vězení – zcela záhadně se tak vzepřeli svému halasně proklamovanému a hezkému zvyku nebrat zajatce.

A za druhé - v okamžiku, kdy Odo vyjádřil své pochybnosti ohledně pravé podstaty onoho generála, protože vykazoval určité charakterové vlastnosti hodící se spíše ke kopě slizu než k postavě čestného válečníka, ztratil ten rozvahu a místo, aby jej odprásknul pistolí, kterou až do té doby třímal ve své levé ruce, vytvořil si z želatiny na pravé ruce bičík v naději, že jím před zraky ostatních Oda uškrtí a projde to bez povšimnutí. O Klingonech se říká, že je to barbarský a v některých intelektuálních disciplínách pomalejší národ, ale taková nápověda stačila i jim a člověk musel ocenit rozhodnost a duchapřítomnost s jakou se chopili své povinnosti umístěné v pouzdře za pasem… to, co následovalo, se nesmazatelně vrylo do dějin i do stěny za obětí. (Pro úplné neznalce klingonských zvyklostí, které by mohl snad tento vývoj událostí mást, jen poznamenejme, že zbraň byla pro ně na všech společenských banketech i v přítomnosti kancléře, nepostradatelným módním doplňkem.)

Nastalého zmatku a rozčilení pak využil Sisko a jeho tým, který vymohl na Gowronovi (ještě pod vlivem těchto emocí) neslýchané diplomatické ústupky – dohodli se na klidu zbraní mezi oběma národy a zasednutí k vyjednávacímu stolu.

Vyjednávání vedla nakonec k míru a následnému spojenectví mezi Federací a Klingonskou říši a skoro by se hodilo říct, že "všichni žili šťastně a spokojeně až do smrti"… kdyby to byla pravda.

Ale o tom až příště.

kapitán flotily Siridar
autor: Siridar
vydáno: čt 24. června 2010
přečteno: 2754x
komentáře: 5
Facebook Twitter Google+

Další články z této rubriky:

Retro: Vyslanec (Emissary)  -  čt 4. ledna 2018
Dočkáme se přeci jen remasterování DS9? Vychutnejte si v HD operaci Návrat [VIDEO]  -  so 4. března 2017
Ira Steven Behr chystá dokument o DS9 [VIDEO]  -  pá 10. února 2017
Retro: Kolektivní vyjednávání  -  čt 27. října 2016
Star Trek: Deep Space Nine – nedoceněná perla  -  pá 8. ledna 2016
Retro: Meridian  -  čt 8. ledna 2015
Retro: Dny Shakaara (Shakaar)  -  čt 4. září 2014
Retro: Zrada, víra a Velká řeka  -  čt 21. srpna 2014
Retro: Tam za těmi hvězdami (Far Beyond the Stars)  -  čt 7. srpna 2014
Retro: Kolaborant (The Collaborator)  -  čt 24. dubna 2014
Retro: Děti času  -  čt 10. dubna 2014
Retro: Za svitu luny (In the Pale Moonlight)  -  čt 27. března 2014
Quark a Odo po skončení seriálu  -  st 26. února 2014
Odo, konstanta mnoha podob  -  po 3. února 2014
Quark, známý i neznámý  -  út 28. ledna 2014

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG