Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Retro: Roztříštěný v čase (Shattered)

čt 26. prosince 2013      autor: Tai      přečteno: 2988x      délka: 10 min      komentáře: 5

Shattered1Hned na začátku musím uvést na pravou míru, proč si svou zdejší retro premiéru odbývám právě touhle epizodou, namísto abych začala rovnou u mé nejmilovanější TOSky. Důvod je spíše praktického než selektivního rázu – obsah této epizody mám totiž zpracován už léta, ještě z dob, kdy byl aktivně činný můj mateřský klub SFK U.S.S. Relativity, jehož hlavním zaměřením byl výzkum a zpracovávání všeho, co se (ve Star Treku) týká času a manipulace s ním. A protože naše webové stránky už neexistují, mám touhle cestou možnost alespoň něco málo z nich znovu využít a (ve výrazně rozpracovanější podobě) vypustit do světa.

Obsah v kostce

Shattered2Poblíž Voyageru se otevře prostorová trhlina. Chronokinetická vlna zareaguje s warp jádrem, roztříští časoprostorové kontinuum lodi a rozdělí ji do 37 časových rámců. Zároveň zasáhne Chakotaye, který tak projde fází časové změny. Holodoktorem vyvinuté sérum na bázi chronitonů ho vrátí zpět do normálního časového rámce, umožní mu procházet skrz časové bariery a pohybovat se tak po celé lodi. (Můstek se nachází 7 let v minulosti, strojovna 5 let v minulosti, astrometrika 17 let v budoucnosti atd.) Chakotay aplikuje sérum dalším členům posádky a společně hledají řešení.

Doktorovo sérum je vpraveno do gelových uzlů a bioneurální obvody ho skrz časové bariéry rozvedou po celé lodi. To umožní kolem Voyageru vytvořit warp jádrem generované chronitonové pole, které ho uvede do časové synchronizace s okamžikem, kdy loď narazila na chronokinetickou vlnu. Tentokrát však její reakci s warp jádrem Chakotay zabrání tím, že použije deflektor jako bleskosvod.

Děj

Předehra:

Hvězdné datum: neznámé

Icheb s Naomi v nákladovém prostoru skládají puzzle, což je činnost, o jejímž účelu mají oba poněkud rozdílnou představu (viz citáty níže). Chakotay tam pro změnu přijde „zachránit“ před Neelixem jednu archivní láhev, se kterou zamíří do kapitánovy kajuty, kde ovšem najde Janewayovou nad rozebraným stávkujícím replikátorem, takže plánované jídlo se nekoná.

Loď se otřese…

Hlavní děj:

Poblíž Voyageru se otevře prostorová trhlina, Chakotay běží do strojovny a kapitán na můstek. Chronokinetická vlna z trhliny projde warp jádrem a výboj z něj omráčí Chakotaye a uvede ho do fáze časové změny (různé části jeho organizmu se nacházejí v různých časových údobích – jsou různě staré).

Voyager postihne stejný osud – vlna roztříští časoprostorové kontinuum na lodi a rozdělí ji do mnoha časových rámců.

Chakotay se probudí na ošetřovně, kam byl transportován a kde ho Holodoktorem vyvinuté sérum na bázi chronitonů vrátilo zpět do normálního časového rámce. To mu umožní procházet skrz časové bariery a pohybovat se tak po celé lodi, aby mohl aplikovat sérum i ostatním členům posádky. Ošetřovna se nachází 5 let v minulosti (hvězdné datum 49624), doktor tedy ještě nedisponuje holoemitorem a není mobilní.

Se šířením séra začne Chakotay u Janewayové, kterou musí zkraje hodně přesvědčovat, vzhledem k tomu, že v jejím časovém rámci je Voyager ještě v Badlands a nahání Makisty s Chakotayem v čele. Dále pokračují spolu.

V astrometrické laboratoři situované 17 let do budoucnosti je dospělý Icheb a dospělá Naomi informují o přesném rozmístění všech (celkem 37) časových rámců. Aby se loď opět navrátila do původního stavu, je třeba v rámci, z něhož přišel Chakotay, zabránit střetu chronokinetické vlny s warp jádrem.

Sedmou z Devíti najdou kapitán s komandérem v nákladovém prostoru (v údobí, kdy ho obývala s dalšími Borgy a spolupracovala s posádkou na vytvoření zbraně proti Druhu 8472) a společně vypracují plán založený na způsobu, jakým Borgové ochraňují své lodě během cestování transwarp tunely.

Podaří-li se kolem Voyageru vytvořit warp jádrem generované chronitonové pole, celá loď by se měla časově synchronizovat s okamžikem, kdy došlo ke srážce s vlnou. Aby bioneurální obvody Voyageru mohly rozvést doktorovo sérum skrze jinak neprostupné časové bariery, musí ho Janewayová s Chakotayem vstříknout do gelových uzlů po celé lodi. Společně tedy procházejí postupně všemi 37 časovými rámci a potýkají se s odporem „místních“, kteří mají mnohdy stejné obtíže vžít se do budoucích poměrů, jako měla na počátku Janewayová.

Ta se, tváří v tvář následkům pobytu Voyageru v kvadrantu delta, současně potýká s pokušením nechat loď synchronizovat nikoli v době, z níž pochází Chakotay, nýbrž v té, kde ještě nebyli zavlečeni do kvadrantu delta, a zabránit tím jejich pohnutému osudu. Pro tento krok se nakonec rozhodne (sic!) poté, co jí v jednom z časových rámců před očima zemře radiací ozářený Tuvok. Chakotayovi dá hodně práce ji přesvědčit, aby se vrátila k původnímu plánu.

Nakonec se oběma podaří aplikovat sérum ve všech časových rámcích, sestavit nesourodý přepadový oddíl, a z rukou Kazonů dobít poslední strategický bod – strojovnu.

Chronitonové pole splní svůj účel a loď se díky němu ocitne několik vteřin před střetem s vlnou. Tentokrát však už Chakotay ví, jak přesně nastavit deflektor, aby posloužil jako bleskosvod. Deflektor sice vyhoří, ale katastrofě je zabráněno.

Všechny události z doby, kdy byla loď roztříštěna v čase, jsou anulovány a vzpomínky na tento paradox si uchová pouze Chakotay. S odvoláním na Základní časovou směrnici si je však ponechá pro sebe.

Dohra:

Janewayová s Chakotayem dojídají v její kajutě, dopíjejí láhev (před Neelixem „zachráněného“) vína a nezávazně konverzují. O předchozích událostech Chakotay dál svědomitě mlčí a kapitán to respektuje.

Vybrané citáty (volně přeloženo)

ICHEB (při skládání puzzle): „Excellent. You recognized the complementary base pair.“
(„Skvěle. Rozpoznala jsi základní pár.“)
NAOMI: „Actually, I just found two pieces that fit together.“
(„Vlastně, já jen našla dva kousky, co pasují k sobě.“)


JANEWAYOVÁ: „Once, a long time ago, I called this replicator a glorified toaster. It never forgave me.“
(„Jednou, velmi velmi dávno, jsem tenhle replikátor označila za lepší toaster. Nikdy mi to neodpustil.“)


CHAKOTAY: „You once told me that Starfleet Captains don't choose their missions, the missions choose them. You're going to have the opportunity to study things no human has ever seen before.“
(„Jednou jste mi řekla, že kapitáni Hvězdné flotily si mise nevybírají, mise si vybírají je. Dostanete teď příležitost zkoumat to, co dosud člověk neviděl.“)
JANEWAYOVÁ: „Including some very large germs.“
(„Včetně přerostlých bakterií.“)


JANEWAYOVÁ (ve spárech zhrzeného Chaotika, který se ji chystá okázale zavraždit; k Chakotayovi): „I'm open to suggestions.“
(„Ráda si poslechnu jakékoli návrhy.“)
CHAKOTAY: „Our best bet is to play along.“
(„Nejlepší bude hrát o čas.“)
JANEWAYOVÁ: „Don't let me stop you.“
(„A nebrzdím Vás příliš?“)
CHAKOTAY (o Chaotikovi): „I'm not the one he's in love with.“
(„Do mně přece zamilovaný není.“)
JANEWAYOVÁ (po opuštění simulátoru): „If we restore the time-line, remind me to cancel Mister Paris' Holodeck privileges.“
(„Jestli se nám podaří napravit časovou linii, připomeňte mi, že mám panu Parisovi zrušit přístup do simulátoru.“)


TUVOK: „Captain. [...] I'm pleased you're here. I didn't think I would see you again. I want you to know it's been an honour to serve with you and to be your friend. [...] Live long and prosper.“
(„Kapitáne. [...] Jsem rád, že jste tady. Už jsem nemyslel, že Vás ještě uvidím. Chci, abyste věděla, že mi bylo ctí s Vámi sloužit, a být Váš přítel. [...] Žijte dlouho a blaze.“)
(Zemře)


CHAKOTAY: „What about the Temporal Prime Directive?“
(„A co Základní časová směrnice?“)
JANEWAYOVÁ: „To hell with it.“
(„K čertu s ní.“)

Zajímavosti

Tato epizoda je pro rubriku retro jako stvořená, protože je sama vlastně jedno velké retro. Neotřelým způsobem si v ní zavzpomínáme hned na několik předešlých epizod a události:

1x01 – Caretaker, Part I (Janewayová na můstku, Badlands)
1x02 – Caretaker, Part II (B'Elanna v transportní místnosti)
3x01 – Basics, Part II (Seska a Kazoni ve strojovně)
3x12 – Macrocosm (létající makrovirus na chodbě)
4x01 – Scorpion, Part II (Sedmá v nákladovém prostoru)
Události mimo epizody:
– Holoprogram kapitána Protona (simulátor, epizoda nespecifikovatelná)
– blízká budoucnost (Neelix, Paris, Tuvok v jídelně / provizorní ošetřovně)
– 17 let v budoucnosti (Naomi a Icheb v astrometrice)

Potěší, že se nejedná o tzv. „epizodu pro sklerotiky“, tedy o bezduchou koláž poslepovanou z předešlých epizod. K rozklíčování některých detailů je potřeba mít přehled o citovaných událostech, jinak bychom si například mohli marně lámat hlavu nad tím, proč se Sedmá tak bez reptání spokojila se zdvořilým odmítnutím, když Janewayové v rámci zefektivnění práce navrhla asimilaci.

Fakt, že nám vnitřnosti Voyageru poletují nejen po kvadrantu delta, ale odskakují si i do kvadrantu alfa, tu víceméně není nijak komentován, musíme se spokojit s tím, že trhlina, která všechno způsobí, je Sedmou identifikována jako „prostorová“ a že narušené kontinuum na lodi je dle Icheba časoprostorové. Jinak se všude neúnavně mluví pouze o chronitonech a časových rámcích, což je vůči prostoru tak trochu nespravedlivé a je to škoda. Ale vysloveně nelogické to není, takže je na každém, co si z toho odnese.

Úvaha

Dovolím si teď trochu subjektivněji…

Divák, i ten více kritický, je většinou ochoten nechat se do jisté míry strhnout dějovým proudem, dokud nenarazí na nějaký výčnělek, který už je nad míru jeho individuální tolerance.

Hřejivé scénky, v nichž se Janewayová na každém druhém kroku setkává s pozitivními výsledky svého budoucího působení na Voyageru (např. dospělá Naomi – první na Voyageru narozené dítě, Sedmá a Icheb – ze Společenstva vytržení a úspěšně resocializovaní Borgové); humorná vložka v podobě maniakálního Chaotika a silně přehrávaných scének v simulátoru, při kterých si herci očividně užívali; a svižné tempo, které nás nenechá zbytečně se ztrácet v teoretických výkladech… to je ten dobře promazaný dějový proud, kterým se necháváme unášet. Pak přichází výčnělek, který nás (nebo tedy alespoň mě) vytrhne z rauše a donutí pátrat po tom, co nás to tady ruší.

A je to Tuvok. Na scénce v jídelně (toho času suplující ošetřovnu) plné radiací ozářených raněných ještě nic nápadného není. Na tom, že umírající (Vulkánec) Tuvok touží naposledy mluvit s kapitánem, ještě taky nic nápadného není. Nejsme-li trekkies, nemáme vlastně ani důvod u této scénky zpozornět… a raušujeme dál. Ale my trekkies jsme, a tak náš výčnělkometr začíná červeně blikat, jakmile se zaposloucháme do obsahu onoho Tuvokova monologu. A protože jsme také bezpochyby všichni už alespoň jednou v životě viděli Khanův hněv, a tudíž víme, jaká byla poslední slova radiací ozářeného a umírajícího (Vulkánce) Spocka, je rázem jasno, co v nás má tahle scénka vyvolat… A ono to nefunguje. Nefunguje, protože kontrast mezi tím, jak zlehka jsme byli přiváti až sem, a tím, jak rázně s námi měl tenhle kopanec zacvičit, je prostě příliš kách. (Na rozdíl od Chaotika, u kterého je patos zcela na místě – mimo simulátor je krajně nežádoucí.)

Jakkoli však tahle scénka sama o sobě působí podbízivě a nestravitelně, jsme teď díky ní úplně vzhůru a snažíme se od TOSkového flashbacku obrátit pozornost zpět k Voyageru, což se nám přirozeně nedaří ihned. A tak se stane, že i do následující scénky nám trocha toho sentimentu pronikne, a to je podle mě přesně to, co tvůrci zamýšleli a co je na této epizodě tak unikátní a dokonalé. A sice…

Otřesena zážitkem z jídelny přehodnotí Janewayová svou příkladnou černobílou filozofii a rozhodne se vzepřít pravidlům a změnit budoucnost. A já se přistihla, jak se zálibně kochám, když ve výtahu s kirkovským plamínkem v očích prohlásila: „K čertu se Základní časovou směrnicí.“, a Chakotay začal s odzbrojujícím spockovským nadhledem argumentovat, proč stojí za to nechat časovou linii na pokoji, i se všemi jejími bolestivými aspekty.

Bez „facky“ z předchozí scénky by tento dialog kolem nás nepochybně prošel zcela bez povšimnutí a zněl by zcela voyagerovsky. Místo toho jsme teď ale najednou na úplně jiné (dobře promazané) vlně, a na té už se dovezeme bez dalších výčnělků pohodlně až do konce. Na dobití strojovny z rukou Kazonů je totiž taktéž radost pohledět – myšlenka, že i přes veškeré názorové či druhové rozdíly JE možné spolupracovat a rozumně se domluvit, to je zkrátka a dobře Roddenberry, a basta.

Ve světle scének následujících tedy nezbývá, než tu s Tuvokem rehabilitovat, protože všechny společně pak už jako celek fungují bezchybně!

A když si ještě jednou projdeme vybrané citáty (viz výše), myslím, že budete souhlasit, že ani parafráze proslulého startrekového motta Chakotayovi na začátku epizody nevyklouzla jen tak náhodně. („… study things no human has ever seen before.“) :-)

Závěr

Nemůžu si pomoct, čím víc o této epizodě přemýšlím, tím se mi zdá lepší a lepší.

Celkově bych její průběh ohodnotila takto:

První půlka – dobrý průměr. Od patetického Chaotika – lepší průměr. Od Tuvoka a jeho (zprvu nevkusně působící) narážky na TWOK – nadprůměr. (A závěrečné ultimátní entrée Sedmé z Devíti – třešnička na dortu.)


Seriál: Star Trek: Voyager

Sezona: 7

Epizoda: 11

Datum prvního vysílání: 17. 1. 2001

kapitán flotily Tai
autor: Tai
vydáno: čt 26. prosince 2013
přečteno: 2988x
komentáře: 5
Facebook Twitter Google+

Související články:

Retro: Závod (The Chase)  -  čt 2. dubna 2020
Retro: Konec budoucnosti (Future's End)  -  čt 27. února 2020
Retro: Šíp času (Time's Arrow)  -  čt 20. února 2020
Retro: Ochránce (Caretaker)  -  čt 16. ledna 2020
Retro: Já, Borg (I Borg)  -  čt 19. dubna 2018
Retro: Vyslanec (Emissary)  -  čt 4. ledna 2018
Retro: To nejlepší z obou světů  -  čt 9. listopadu 2017
Retro: Kolektivní vyjednávání  -  čt 27. října 2016
Retro: Bouřková fronta (Storm Front)  -  čt 13. října 2016
Retro: Místo přidělení: Země (Assignment: Earth)  -  čt 25. února 2016
Retro: Geneze (Genesis)  -  čt 4. února 2016
Retro: Tvé vlastní já (Thine Own Self)  -  čt 29. října 2015
Retro: Potomek (The Offspring)  -  čt 15. října 2015
Retro: Neboť svět je dutý a já se dotkl nebe  -  čt 8. října 2015
Retro: Kam se dosud nikdo nevydal  -  čt 14. května 2015

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG