Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Co si počít bez Nerona?

st 4. března 2009      autor: JemHadar      přečteno: 6474x      komentáře: 52

plakát - Nero v Abramsově Star Treku Toto krátké zamyšlení bych mohl uvést větou: „Vážení čtenáři, jmenuji se Radim Rouče a budu vás provázet českou verzí jedenáctého star-trekového filmu.“ Co mě ponouká ho sepsat? Až překvapivě bouřlivá debata s dobrou duší českých trekkies Nikolou „little borgem“ Bojčevem na téma skloňování jména hlavního padoucha. Aneb jak je v kruzích českých trekkies odvěkým dobrým zvykem, pojďme se přít o slovíčka.

Nero, 2.p Nerona. Čeština si přesně v duchu tradice jazyka, systematicky tvořeného výjimkami, vytvořila specifická pravidla skloňování latinských jmen. Cicero, bez Cicerona, Claudius, bez Claudia, Marcus Aurelius, bez Marka Aurelia, a zajdeme-li o kousek dál, tak i socialismus, bez socialismu, kapitalismus, bez kapitalismu (abychom vyhověli co nejširšímu spektru názorových proudů). Tendencí druhé poloviny minulého století bylo však jazyk co nejvíce zjednodušovat a zplošťovat, a to z důvodů, které stojí zcela mimo záběr této úvahy. Faktem však zůstává, že stále více lidí zapomíná, jak tato původní či přejatá slova správně skloňovat. Paralelně tak vzniklo nivelizované skloňování, které díky argumentu, že správně je to, co se používá, nikoliv to, co je napsáno ve Slovníku spisovné češtiny, získalo právo na život. Uvedu příklad z naší komunity: známý český trekkie David Vítek (Heiko.D) je asi jediný, kdo ještě před pár lety chodil nakupovat „do Glóbu“ (a ne „do Glóbusu“), alespoň to přede mnou kdysi řekl, čímž ve mně vyvolal až dětskou radost.

A tak bychom prý měli na můstku nepřátelské lodi vidět místo Nerona obyčejného Nera, aby se to lidem snadněji stravovalo a netahalo je to za oči (což samo o sobě není dobrý argument, v textu to slovo zapadne mnohem lépe, než když se na něj soustředíte jako na něco cizího). Asi i chápu, kde se takový názor bere, ale nemohu s ním souhlasit. Na první pohled se zdá, že jde o plně zastupitelné tvary, že čeština umožňuje oba. Ano, umožňuje, ovšem tak jednoduché to zase není. Tvar Nero – Nerona je vyhrazen antickému císaři. Tvar Nero – Nera se týká herce Franca Nera, který ovšem s římským císařem nemá nic společného; je to umělecké jméno italského herce Francesca Sparanera, v italštině „nero“ znamená černý, není to žádný odkaz na dobu dávno minulou. Pro zajímavost, latinsky se černý řekne „niger“.

Dovolím si citaci z jazykové poradny: Podle mluvnic se skloňování spojené s odtrháváním antických koncovek -us, -as, -os apod. užívá pouze u antických jmen, ostatní jména, i když tvarem připomínají latinské nebo řecké pojmenování, skloňujeme pravidelně. Nicméně pokud by překladatel či redaktor chtěl, aby jména působila jako latinská, domníváme se, že lze připustit i způsob skloňování příslušející antickým jménům.

Teď dojde na lámání chleba. Nero – Nerona platí pro starověká jména, Nero – Nera pro moderní. I kdybych uměl argumentovat sebelépe, fiktivní svět Star Treku do doby starověku nenapasuji, stejně tak dobu jeho natáčení. Pro mne je však mnohem závažnější jiný argument. Romulanské impérium je zcela nepopiratelně vystavěno podle vzoru Římské říše, čerpá z ní vlastní jména, politickou strukturu a společenské uspořádání, kulturu, ale to jistě nemusím fanouškům Star Treku opakovat. Vzpomeňte na všechny ty prétory, setníky, senátory, prokonzuly… ono už samotné pojmenování Romulané evokuje jména Romulus, Roma. Odvážím se prakticky s jistotou tvrdit, že se padouch nejmenuje podle Franca Nera, ale podle římského císaře a milovníka poctivých táboráků Nerona. Mám tedy za to, že by se měl podle svého jmenovce i skloňovat. Jako překladatel totiž rozhodně chci i pomocí jeho jména jasně odkázat na Římskou říši. Ba co víc, nenacházím jediné zdůvodnění, proč se od takového skloňování odchýlit; zjednodušením jen významově tratím a u vzdělanější části publika, která češtinu na učňáku neprospala (záměrně přeháním), budu za nedouka.

A zde přicházíte na řadu vy. Okusil jsem, s jakou vehemencí se Nikola zastával - dle mého názoru! - špatného řešení. Pan Spock by mne možná obvinil, že záměrně vylučuji tekutý odpad proti směru převládajícího vzdušného proudění, ale už to tak zkrátka vidím. Co si myslíte vy? Ocením každý věcný příspěvek, ale prosím, rozmyslete se, než napíšete, že vám to prostě nesedí, mně zase nesedí Nero, bez Nera a pohybovali bychom se v kruhu…

kadet JemHadar
autor: JemHadar
vydáno: st 4. března 2009
přečteno: 6474x
komentáře: 52
Facebook Twitter Google+

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG