Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Retro: Vzpomínka (Flashback)

čt 17. července 2014      autor: sarao      přečteno: 3382x      délka: 10 min      komentáře: 6

Janewayova na mustku ExcelsioruDnes bych chtěl připomenout jednu zajímavou epizodu ze seriálu Voyager. Tou je díl Vzpomínka, který byl natočena k 30. výročí Star Treku, podobně jako v této rubrice již vzpomínaná epizoda DS9 Další trable s tribbly. Vzpomínka přináší propojení dvou století startrekových dějin, když se – byť jen skrze Tuvokovu mysl – může setkat tváří v tvář kapitán Janewayová a kapitán Sulu na můstku Excelsioru, během událostí zmíněných ve filmu Star Trek VI: Neobjevená země. Epizoda nám přináší více o zapojení Excelsioru do těchto událostí, než bylo ve filmu uvedeno.

Zápletka

Voyager zkoumá mlhovinu, která obsahuje značné množství sirillia. Poté, co se mlhovina zobrazí na hlavní obrazovce, začne být Tuvok dezorientovaný a třesou se mu ruce. Požádá o uvolnění ze služby a cestou na ošetřovnu prožije vzpomínku, v níž se jako chlapec snaží zachránit dívku padající z útesu. Dívka však spadne a umírá. Tuvok nakonec dorazí na ošetřovnu a zhroutí se v křečích na zem. Když zde později přijde k vědomí, popisuje tuto vzpomínku, ale trvá na tom, že k této události nikdy nedošlo. Doktor se domnívá, že jde o halucinace, nebo potlačenou paměť. Protože však nenachází žádnou příčinu tohoto stavu, propustí ho z ošetřovny, ale vybaví jej neurokortikálním monitorem k zaznamenávání jeho mozkové činnosti v případě opakovaného záchvatu.

Druhý den praporčík Kim hlásí, že v souvislosti s mlhovinou nemohl najít nic, co by mohlo ovlivnit Tuvoka nebo Voyager. Najednou Tuvok navrhne, aby mlhovinu prozkoumal a hledal známky přítomnosti Klingonů. B'Elanna Torresová mu připomíná, že Klingonská říše je na druhé straně galaxie. O pár chvil později Tuvok znovu prožívá onu vzpomínku a opětovně se zhroutí. Na ošetřovně Doktor navrhne vulkánské splynutí myslí k uvolnění potlačené paměti. Protože Tuvok nemá na palubě nikoho příbuzného, a tak kapitán Janewayová souhlasí, že bude nejlepší volbou pro toto splynutí.

Excelsior a Kangova lodTuvok zahájí splynutí myslí, ale místo na útesu se objeví na můstku USS Excelsior, který je právě pod klingonským útokem. Pro vysvětlení útoku se posouvají v Tuvokově paměti o několik dní zpět, do doby, kdy explodoval klingoský měsíc Praxis. V následných událostech byli kapitán Kirk a doktor McCoy zajati a uvězněni Klingony. Kapitán Sulu se pokusil o záchrannou misi, proti které Tuvok jako jediný člen posádky Excelsioru protestoval. Ve snaze vyhnout se konfrontaci s Klingony nařídil Sulu průlet skrze mlhovinu, která se pozoruhodně podobala té, kterou Voyager pozoroval v kvadrantu delta. Právě tento obraz působí na Tuvoka a jeho paměť – znovu dostane záchvat a spojení myslí se přeruší.

Po nějaké době zotavování na ošetřovně, kterou Janewayová a Kim strávili zkoumáním záznamů Hvězdné flotily a porovnáváním rozdílů mezi Flotilou z 23. a 24. století, Tuvok obnovuje spojení myslí a on i kapitán se opět vracejí na Excelsior. Nejprve dojde k diskuzi o Tuvokových motivacích pro vstup do Flotily, tu však přeruší poplach – Excelsior narazil na klingonskou loď. Poté, co Sulu prohlásí, že se jejich navigační zařízení porouchalo, klingonský kapitán Kang naléhá, že doprovodí Excelsior zpátky do prostoru Federace. Sulu naoko souhlasí, ale při cestě z mlhoviny provede plán, jak oklamat klingonskou loď, a to zapálením sirillia přítomného v této mlhovině. Poté, co se tak stane, pokračuje Excelsior v cestě na Qo'noS, je však objeven a napaden třemi klingonskými bitevními křižníky. Při  útoku dojde k explozi konzole, která zabije poručíka Valtaneho.

Randova prijde o uniformuKdyž Tuvok sleduje, jak Valtane umírá, znovu se mu objeví ona vzpomínka a Doktor na ošetřovně pozoruje, že se Tuvokovy nervové engramy destabilizují. Snaží se ukončit spojení myslí, což se však nedaří a poškození mozku se zvětšuje. Janewayová řekne Tuvokovi, že Valtaneho smrt je spojena s potlačovanou pamětí a Tuvok si uvědomí, že se při spojení myslí něco pokazilo. Na Excelsioru náhle Sulu vidí Janewayovou, přestože měla být pouhým pozorovatelem. Ve snaze splynout s událostmi, Tuvok pomůže Janewayové ukrást Randové uniformu. Na ošetřovně si Doktor a Kes všimnou nesrovnalosti ve vzpomínkách a zjistí, že to ve skutečnosti nebyly vzpomínky, ale virus. Pomocí thoronového záření jej začnou likvidovat.

Na Excelsioru se vše opakuje a Valtane umírá při útoku, když plazmové vedení za jeho konzolí exploduje. Znovu se objeví obraz dívky na útesu, ale tentokrát je to Janewayová, která nechala dívku spadnout. Jak Doktor pokračuje v úsilí virus zničit, dívka se mění ve Valtaneho a pak v nekonečný proud dalších dětí – předchozí hostitele viru. Nakonec je virus zničen a Tuvok ukončuje splynutí. Ukazuje se, že se virus živil nervovými peptidy a obcházel imunitní systém svého hostitele tím, že se maskoval za paměťový engram – falešná vzpomínka na dívku padající z útesu, která byla tak traumatizující, že ji mysl automaticky potlačovala. Tím si virus zajistil, aby nebyl v mozku hostitele zjištěn. Tuvok došel k závěru, že to byl Valtane, kdo ho nakazil virem, když umíral, stejně jako on infikoval kapitána, když se jeho mysl začala rozkládat.

Umirajici ValtanePři odchodu z ošetřovny se Janewayová ptá, jestli se Excelsioru podařilo zachránit Kirka a McCoye. Tuvok odpoví, že loď utrpěla obrovské škody a byla nucena zrušit záchrannou misi. Nicméně Kirk a McCoy si našli vlastní cestu, jak se dostat na svobodu a později Excelsior a kapitán Sulu sehráli klíčovou roli v následných událostech na Khitomeru.

Zajímavosti

Zápletka, v níž se jedna z časových linií odehrává v Tuvokově mysli, byla autory vybrána záměrně, aby se odlišili od podobných epizod. Šlo o to dostat děj do staré doby bez dalšího použití cestování v čase.

V původním návrhu epizody s počítalo se scénou, ve které měla vystupovat Uhura. Mělo jít o scénu, kdy měla komunikovat skrze obrazovku z můstku Enterprise-A. Scéna musela být vyřazena poté, co představitelka Uhury Michelle Nichols odmítla v dílu účinkovat.

George Takei (Sulu) zpočátku doufal, že mu hostování v této epizodě umožní spolupracovat s kompletní hereckou sestavou Voyageru, zejména pak s Garrettem Wangem (Kim). To, že natáčel pouze s Kate Mulgrew a Timem Russem, bylo pro něj zklamáním. I tak se mu ale natáčení s touto dvojicí líbilo.

Všechny scény s herci, které měly být převzaty z filmu Star Trek VI, musely být znovu natočeny z důvodu zestárnutí herců. Odstranil se tak případný nesoulad s nově doplněnými scénami.

Zatímco hrané scény z paluby Excelsioru byly natáčeny znovu, vizuální efekty explodujícího měsíce Praxis a vnější pohledy na Excelsior byly převzaty z filmu. Výjimkou jsou některé pohledy na Excelsior, které jsou převzaty z novějších seriálů a ukazují odlišnější loď – barva nasvícení warp gondol je jiná.

Model použitý pro Kangovu loď byl znovu použitý model třídy K't'inga, naposledy použitý ve Star Treku VI jako Kronos Jedna.

Velkou výzvou bylo opětovné vybudování můstku Excelsioru. A to jednak z časových důvodů, neboť pro původní film se můstek stavěl dvanáct týdnů, zatímco pro tuto epizodu to muselo trvat maximálně dva týdny. Dalším problémem byl nedostatek původních kulis. Sada můstku Excelsioru byla totiž od dob natáčení Star Treku VI kanibalizována pro stavbu dekorací v Deep Space Nine – zejména SS Xhosa – a pro Star Trek: Generations. Dochovaly se hlavní obrazovka, operační a komunikační konzole a zadní část můstku s konzolemi. Ostatní bylo nutno znovu postavit, vzhledem k časové tísni ve zjednodušené podobě. Veškeré počítačové monitory zabudované do kulisy můstku byly zapůjčeny z DS9 a z filmu Star Trek: První kontakt, samotné záznamy jsou znovu použité a upravené video smyčky z filmu Star Trek VI.

Jako můstek Kangovy lodě posloužila kulisa můstku IKS Rotarran z DS9.

George Takei, který dlouho a tvrdě bojoval za nový seriál s kapitánem Suluem, doufal, že úspěch této epizody by jej k tomuto přiblížil. Podle Grace Lee Whitney tu tato možnost byla. V rozhovoru pro StarTrek.com uvedla: „Řekli nám, že je to (backdoor) pilot pro Excelsior mini-sérii." Žádný seriál se Suluem však nebyl nikdy natočen.

Obsazení

Kate Mulgrew – kapitán Kathryn Janewayová
Robert Beltran – komandér Chakotay
Roxann Biggs-Dawson – poručík B'Elanna Torresová
Jennifer Lien – Kes
Robert Duncan McNeill – poručík Tom Paris
Ethan Phillips – Neelix
Robert Picardo – Doktor
Tim Russ – poručík Tuvok
Garrett Wang – praporčík Harry Kim
Grace Lee Whitney – Janice Randová
Jeremy Roberts – Dmitrije Valtane
Michael Ansara – Kang
George Takei – kapitán Sulu

Citáty

„Pane Tuvoku, pokud chcete zůstat na mé lodi, budete se muset naučit rozpoznat vtip. A neříkejte mi, že Vulkánci nemají smysl pro humor, protože já vím, že mají.“
(Sulu)

„Brzy zjistíte, že se toho na můstku děje mnohem víc než jen dodržování pravidel a plnění povinností. K lidem, s nimiž sloužíte, cítíte loajalitu… jako k rodině. S těmi obžalovanými muži jsem sloužil dlouhou dobu. Vděčím jim za život a pokud teď mají potíže, ať se stane, co se stane. Nařízení můžou jít třeba k čertu.“
„Pane, to je to nejnelogičtější odůvodnění.“
„Ale měl byste mu věřit.“

(Sulu a Tuvok)

„Pane Sulu, vidím, že jste si už konečně vysloužil hodnost kapitána.“
„Díky, Kangu.“
„Tak pozor, ať o ni zase nepřijdete.“

(Kang a Sulu)

„Tak do toho, praporčíku, je čas bránit Federaci proti plynovým anomáliím.“
(Janice Randová)

„Nevím, co se vám stalo, ale dá se to vysvětlit mnoha způsoby – halucinace, telepatická komunikace s jinou rasou, potlačená vzpomínka, chvilkový kontakt s jinou realitou. Vyberte si. Vesmír je samá záhada.“
(Doktor Tuvokovi)

„Kdo k čertu jste?“
(Sulu na Janewayovou)

„Co se děje? Jak to, že mě vidí?“
(Janewayová)

„Stačilo ji požádat.“
„Požádat ji o oblečení by mohlo vést k nedorozumění.“

(Janewayová a Tuvok poté, co sebrali Randové uniformu)

„Pomoc! Tuvoku! Pomoz mi, Tuvoku! Drž mě, prosím! Nepouštěj mě!“
(dívka na útesu)

„Vypadá to, že se kapitán Sulu rozhodl do oficiálního deníku nic nepoznamenat. V záznamech z toho dne mluví o jakémsi poškození lodi v plynové anomálii a o potřebě oprav, ale nic víc.“
„Znamená to, že zfalšoval deník?“
„Byla úplně jiná doba, pane Kime. Kapitán Sulu, kapitán Kirk, doktor McCoy náleželi k jinému druhu důstojníků Hvězdné flotily. Jen si tu dobu představte – kvadrant alfa byl z velké části neprozkoumán, lidstvo na pokraji války s Klingony, Romulané ukrytí za každou mlhovinou. Technologie, kterou my běžně používáme, byla v plenkách. Žádné plazmové zbraně nebo vícefázové štíty. A poloviční rychlost lodi.“
„Žádné replikátory, ani simulátory. Víte, když jsem studoval historii Hvězdné flotily, říkal jsem si, jak se asi lidem v té době žilo.“
„Vesmír jim asi musel připadat mnohem větší. Nedivím se, že si občas trochu přizpůsobili pravidla. Dlouho trvalo, než přišli se Základní směrnicí, o to rychleji museli mířit phasery. Samozřejmě, dnes by byli všichni z Akademie vyloučeni, ale musím přiznat, s takovými důstojníky bych se ráda alespoň jedenkrát zúčastnila nějaké bitvy.“

(Janewayová a Kim)

„Zajímalo by mě, jestli Excelsior zachránil Kirka a McCoye.“
„Jen nepřímo. Byli jsme přinuceni k návratu do prostoru Federace. Kapitán Kirk si jako obvykle našel jiný způsob úniku. Ale hráli jsme ústřední roli v následné bitvě u Khitomeru.“
„Pane Tuvoku, kdybych vás neznala, řekla bych, že vám ty dny na Excelsioru chybí.“
„Právě naopak. Nostalgii neznám. Ale věřte mi, že pokaždé, když si vzpomenu na dny strávené s kapitánem Kirkem, Spockem a ostatními, jsem rád, že jsem byl u toho.“

(Janewayová a Tuvok)

Ukázka


Seriál:  Star Trek: Voyager
Epizoda:  3x02
Poprvé vysílaná:  11. září 1996
Napsal: Brannon Braga
Režie: David Livingston

admirál flotily sarao
autor: sarao
vydáno: čt 17. července 2014
přečteno: 3382x
komentáře: 6
Facebook Twitter Google+

Související články:

Retro: Závod (The Chase)  -  čt 2. dubna 2020
Retro: Konec budoucnosti (Future's End)  -  čt 27. února 2020
Retro: Šíp času (Time's Arrow)  -  čt 20. února 2020
Retro: Ochránce (Caretaker)  -  čt 16. ledna 2020
Retro: Já, Borg (I Borg)  -  čt 19. dubna 2018
Retro: Vyslanec (Emissary)  -  čt 4. ledna 2018
Retro: To nejlepší z obou světů  -  čt 9. listopadu 2017
Retro: Kolektivní vyjednávání  -  čt 27. října 2016
Retro: Bouřková fronta (Storm Front)  -  čt 13. října 2016
Retro: Místo přidělení: Země (Assignment: Earth)  -  čt 25. února 2016
Retro: Geneze (Genesis)  -  čt 4. února 2016
Retro: Tvé vlastní já (Thine Own Self)  -  čt 29. října 2015
Retro: Potomek (The Offspring)  -  čt 15. října 2015
Retro: Neboť svět je dutý a já se dotkl nebe  -  čt 8. října 2015
Retro: Kam se dosud nikdo nevydal  -  čt 14. května 2015

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG