Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Kontroverze kolem soudního sporu s Axanarem

pá 29. ledna 2016      autor: Eodeon      přečteno: 2960x      délka: 13 min      komentáře: 12

plakát k filmu Prelude to AxanarZpráva o žalobě proti napjatě očekávanému fan filmu podle Star Treku se rychle rozšířila světem médií. Dočasně ovládla snad všechny větší servery věnované Star Treku a zasáhla dokonce i několik prestižních zpravodajských webů, jako například Variety, CNNEntertainment WeeklyRolling Stone nebo The Wall Street Journal. Dokonce i počet zhlédnutí Předehry k Axanaru (Prelude to Axanar) na YouTube stoupl o úctyhodných více než 200 tisíc za pár dní. Jestliže jsem si dříve v jednom z článků trochu vyčítal nadsazený popis Axanaru coby mediálně nejvíce exponovaného projektu fanoušků, s ohledem na stávající situaci už si mohu konečně dovolit pocit čistého svědomí. Skutečnost, že několik z těchto stále se množících článků využívá zprávu o žalobě jako záminku k podpoře kampaně pro Star Trek: Do neznáma, vedla některé fanoušky k poněkud paranoidní spekulaci, že mezi pravými důvody žaloby figuruje (mimo jiné) i touha po navýšení publicity pro značku Star Trek před jejím blížícím se revivalem. Mnohým fanouškům se podle jejich slov jeví skutečné motivace žalující strany evidentní, nicméně konkrétní názory na to, co opravdu přimělo CBS/Paramount k vyvolání soudní pře, se i přesto různí.

Několik z těchto různících se možností jsem naznačil a okomentoval v předchozím článku psaném jako bezprostřední reakce na čerstvou novinku. Nerad bych pouze opakoval, co již bylo jednou řečeno. Ve světle vyostřených reakcí z médií a sociálních sítí bych ale rád některé z přednesených bodů rozvedl dále. Ačkoliv jsem četl mnoho spekulací opřených o právnické argumenty, nehodlám na rozdíl od tolika jiných předstírat, že disponuji znalostmi a způsobilostí posuzovat právní stránku věci. Nedívám se na věc perspektivou právníka, ale perspektivou fanouška, a to je perspektiva přiznaně zaujatá. Zaujatá ve prospěch Axanaru, a vlastně ve prospěch fan filmů podle Star Treku obecně, a vlastně ve prospěch Star Treku jako takového, který je ve své úplnosti tvořen vedle oficiální tvorby velkým dílem též aktivitami jeho fanoušků. Shrnuje je široký pojem „kultura fanoušků“ (fan culture) a fan filmy jsou jen jedním z mnoha jejích projevů. V minulém článku jsem na několika místech naznačil, že probíhající spor mezi CBS/Paramountem a Axanar Productions se přímo či nepřímo dotýká nás všech. Nyní bych rád blíže vysvětlil, jak jsem to myslel a co mě k tomuto přesvědčení vede.

Konec fan kultury?

Ve svých článcích o fan filmech všeho druhu jsem při několika příležitostech popisoval současnou situaci ve světě Star Treku tak, že nečinností majitelů licence vzniká na trhu prázdná bublina. Po celých deset let byl televizní Star Trek mrtvý a značka jako taková stěží přežívala pouze díky úmorným reprízám, dvojici celovečerních filmů a licencovaným produktům. Fanoušci ale žili dál a ocitli se náhle ve zmíněné bublině. Prudký rozmach fan filmů v uplynulé dekádě nemá jedinou příčinu pouze v rozvoji technologií a jejich lepší dostupnosti. Zasloužila se o něj též vědomá či podvědomá snaha trekkies tuto bublinu zaplnit. Ve své snaze uspěli. Prostor uvolněný po nešťastném zrušení seriálu Enterprise zaplnila prudce se rozvíjející kultura fanoušků a v její doméně žil Star Trek dál. Fan filmy pak stojí na jejím pomyslném vrcholu coby nejnáročnější kolektivní práce fanoušků. Na ty nejznámější z nich se navíc upíná pozornost značné části fandomu.

Avšak nyní chce CBS tento prostor opět okupovat a začít jej využívat prostřednictvím nového seriálu, a tak je podle logiky společnosti potřeba ho vyklidit. Jinými slovy, je potřeba zničit, či výrazněji utlumit kulturu fanoušků, která ho doposud zaplňovala. Pouze k novým seriálům a filmům se smí upínat pozornost trekkies. Pouze na ně musí být fanoušci odkázáni v zájmu co nejvyšších zisků. Je to sice jen má osobní spekulace o důvodech, které jsou v pozadí toho všeho, ale jednak odpovídá podivnému načasování při podání žaloby, a jednak odpovídá nečekané agresivitě ze strany CBS/Paramountu. Copak není s podivem, že hned jako první krok při řešení sporu sáhne jedna ze stran po soudní žalobě? Bez předchozích snah o domluvu?

Kdyby vlastníkům práv opravdu vadila „pouze“ výše rozpočtu, včas by své podmínky komunikovali a stanovili by tvůrcům Axanaru hranici, která se nesmí překračovat. Kdyby jim opravdu vadila „pouze“ rétorika reklamní kampaně používající výrazy jako „nezávislý film“ nebo „profesionální produkce“ namísto skromnějšího „fan film“, dávno by svou nespokojenost dali najevo a vyžádali by si změnu formulace. Ve všech takových ohledech by jim tvůrci Axanaru jistě ihned a bez odmlouvání vyhověli. Ale ne. Oni Axanar rovnou zažalovali. Navíc přitom požadují zničující kompenzaci v podobě až 150 tisíc dolarů za každé jednotlivé porušení tzv. copyrightu, tedy za každý jeden jasně identifikovatelný element „vypůjčený“ z oficiálního Star Treku (např. za každou loď, postavu, planetu, rasu, insignii na uniformě a další symboly). Domnívám se proto, že jejich konečným cílem není nic menšího než zničit Axanar, momentálně největší a tedy i nejsnazší cíl mezi všemi fan filmy, a své vítězství využít jako právní odrazový můstek k případným dalším útokům na jiné skupiny kreativních fanoušků. Svou práci fan filmy již odvedly – udržely zájem fanoušků o Star Trek i v dlouhém období, kdy ho majitelé licence nechávali svou nečinností postupně odumírat. Nyní nejenže však fan filmy ztratily svou někdejší užitečnost, ale staly se naopak přítěží. Nadešel čas s nimi skoncovat.

Lid vs. Axanar

Na sociálních sítích však mezi příznivci i odpůrci Axanaru převažuje opačné mínění. Podle něj tkví příčina žaloby v protiprávním jednání, kterého se dopustil specificky Axanar, a ať jde o cokoliv, ostatním fan produkcím tudíž nehrozí žádné nebezpečí; tedy přinejmenším dokud nezmění svůj dosavadní „modus operandi“. I kdyby však zbylí fanfilmaři své postupy nezměnili, je třeba opět podotknout, že se s přípravou nového oficiálního seriálu změnila celková situace na trhu a s ní možná i postoj CBS/Paramountu k fan filmům. Tvůrci ostatních fan filmů podle Star Treku v tuto chvíli reagují na situaci okolo žaloby velmi nejednotně. Jedni zachovávají klid, zatímco druhé ovládly obavy; jedni vyjádřili Axanaru morální podporu, zatímco druzí se od něj ve strachu raději distancují. Většina však setrvává ve víře, že kauza Axanaru se jich nedotkne, budou-li i nadále operovat v malém měřítku, „pod detekčním prahem radarů“ CBS/Paramountu a v souladu s nepsanými a neoficiálními „pravidly“. Je však třeba připomenout, že tato vágní „pravidla“, která se navíc liší případ od případu, z vlastní vůle ustanovili zástupci licenčního oddělení CBS a stejně tak snadno je mohou kdykoliv opět anulovat. Za prohřešky, které dříve velkoryse ignorovali, mohou nyní začít fanfilmaře bez výčitek stíhat. Ostatní fan filmy možná nejsou tak imunní, jak jejich tvůrci doufají.

Jedna z populárních spekulací vysvětluje žalobu jako reakci na nedávné vydání takzvané výroční zprávy Axanaru za rok 2015 (2015 Axanar Annual Report). Dokument, který podrobně popisuje, na jaké účely byly vynaloženy dotace z prvního Kickstarteru pro celovečerní film a z Kickstarteru pro krátkometrážní Předehru k Axanaru, byl původně dostupný pouze dárcům, neboť jedině vůči nim – nepočítaje v to úřady, samozřejmě – cítí tvůrci filmu finanční zodpovědnost. Teprve po novém roce jej tvůrci filmu uvolnili také pro širokou veřejnost coby doklad, že šířící se mýtus o zpronevěře darů je skutečně pouhým mýtem. Výroční zpráva se však mezitím mohla snadno dostat i k představitelům CBS, kteří zareagovali soudní cestou. Žaloba sice viní Axanar Productions z porušení autorských práv (copyrightu), nicméně podle spekulací se může jednat jen o záminku, přičemž pravým důvodem by mohly být jednorázové výplaty několika zaměstnancům včetně výkonného producenta Aleca Peterse. Tomu spekulace neunikly. Vyjádřil se k nim v dokumentu Otázky a odpovědi (FAQ) z oficiálních stránek projektu. Pro některé tvůrce Axanaru se podle tohoto článku stala práce na fan projektu zaměstnáním na plný úvazek, a výplata z kickstarterového fondu znamená nezbytný předpoklad, jak se po dobu natáčení udržet nad hranicí životního minima. K tomu se sluší dodat, že částka 38 tisíc dolarů, kterou podle výroční zprávy Peters ocenil vlastní práci, se jeví relativně velmi nízká, má-li, jak se domnívám, pokrývat všechna léta vynaložená na práci na Axanaru do této chvíle. Ve FAQ rovněž stojí, že pouhých pár týdnů před podáním žaloby obdrželo licenční oddělení CBS kopii scénáře k Axanaru, což nabízí další alternativní vysvětlení žaloby a jejího kuriózního načasování.

Další spekulace se odráží od skutečnosti, že první sbírka na Kickstarteru měla za účel pokrýt pouze náklady spojené se zbudováním nezbytné infrastruktury (pronájem prostor, jejich částečná rekonstrukce, zbudování zvukového studia, stavba kulis a další preprodukční práce), zatímco až pozdější sbírka z Indiegogo posloužila k financování samotného natáčení. Tito spekulanti tvrdí, že Axanar Productions využívá dotace od fanoušků k vybudování filmového studia, jaké by mělo po dokončení fan filmu sloužit i tvorbě komerčních projektů a tedy k obohacení tvůrců. Neuvědomují si přitom, že „filmové studio“, kterému tvůrci přezdívají Ares Studios, existuje pouze virtuálně, nikoliv úředně. Tvůrci navíc nemohou pro komerční účely pronajímat prostory, které mají sami pouze dočasně pronajaté, a pro kulisy typicky startrekových interiérů neexistuje jiné využití než jedině k natáčení dalších fan filmů podle Star Treku. Opodstatněná není ani pomluva, podle níž tvůrci využívají dary od fanoušků k financování své účasti na conech, jelikož ti již odedávna (přinejmenším od uvedení Předehry k Axanaru a počátku reklamní kampaně k celovečernímu filmu) dodržují zásadu jezdit pouze na ty akce, na které jsou zváni. Pozvání ovšem přirozeně zahrnuje uhrazení všech výdajů organizátory akce.

Co se bude dít dál?

V předchozím článku na toto téma jsem zmínil hrozbu hromadného bojkotu, kterým by fanoušci mohli zareagovat na hrubé znevážení jejich vlastních projektů ze strany majitelů licence. Majitelé mají sice plné právo bránit své duševní vlastnictví přede vším tím, co považují za ohrožení, ale mají rovněž (morální, když ne právní) povinnost ke svým fanouškům. Autorský zákon slouží k ochraně autora či majitele práv, ale přeneseně i k ochraně spotřebitele, o němž předpokládá, že si žádá pravé/značkové zboží a nikoliv neautorizovanou/pirátskou kopii. Co  když je tomu však v některém případě právě naopak? Co když spotřebitelé dávají ve velké míře přednost neautorizované „kopii“ před oficiální produkcí? Jak by se k takové situaci měl postavit majitel licence? Žalobou namísto využití jiných prostředků může přeci paradoxně poškodit právě značku, o jejíž ochranu usiluje. Fanoušci zase mohou na protest přestat majitele licence podporovat a soudě z reakcí na sociálních sítích se tak mnozí již rozhodli učinit. Stávající trekkies snad představují pouhý zlomek potenciálních diváků příštích filmů a seriálů a tudíž jen zlomek budoucích tržeb, nicméně je třeba pamatovat, že v případě stamilionových investic jako v tomto případě může i „pouhý zlomek“ znamenat rozdíl v řádech milionů.

Alec Peters na oficiální facebookové skupině projektu (Axanar Fan Group) apeloval na fanoušky, aby ve svých výrocích nenapadali CBS a Paramount ani jiné fanoušky a aby se vždy projevovali uctivě. Neodrazoval trekkies od bojkotu. Ten je vlastním rozhodnutím každého jednotlivce. Prosil však, abychom přestali s veřejnou štvanicí proti majitelům licence. Úvahu skrytou za jeho slovy není těžké domyslet. Veřejné výzvy k bojkotu pouze dokládají obvinění žalující strany, že prý kvůli Axanaru přichází o část zisků ze značky Star Trek. V zájmu vyřešení sporu ke spokojenosti všech zainteresovaných stran je tedy nejlepší nevyostřovat již tak napjatou situaci snahami o otevřený protiútok. Tvůrcům Axanaru však jistě prospějí projevy podpory (přičemž posledně zmíněná petice na change.org již přesáhla hranici 11 tisíc podpisů), zatímco budou čelit nařčením žaloby. V tomto směru se „zápletka“ vyvíjí relativně nadějně. Zástupci Axanar Productions vydali prohlášení, že jejich stranu budou před soudem hájit právníci renomované advokátní firmy Winston & Strawn LLP, konkrétně odborníci specializující se na problematiku duševního vlastnictví Erin R. Ranahan a Andrew S. Jick, kteří souhlasili poskytnout právní zastoupení na bázi pro bono. Z darů vybraných na podporu filmu tedy nebude za soudní výdaje utracen ani cent.

Mezitím nastal prudký vývoj i v rámci pre-produkce samotného Axanaru. Jednou z nejdiskutovanějších novinek je odchod Tonyho Todda, představitele admirála Ramireze z Předehry, ke kterému podle hercových slov došlo již několik měsíců před podáním žaloby a tedy bez souvislosti s ní. Tiskové prohlášení na webu PR Log naznačuje jako důvody kolidující povinnosti, mimo jiné s účastí na populárním komiksovém seriálu The Flash. Vyjádření na Toddově oficiálním účtu na Twitteru však jako důvod jmenují vedle tvůrčích neshod především rostoucí nedůvěru v crowdfunding obecně. Podle slov Aleca Peterse i režiséra Axanaru Roberta Meyera Burnetta byla pravou příčinou hercova odstoupení neschopnost fanfilmařů vyhovět jeho nadměrným požadavkům na honorář. Jelikož měla mít postava admirála Ramireze ve filmu jen malou úlohu, nebyl problém ji ve scénáři nahradit. Máme se prý těšit na postavu andorijského admirála. Že bychom se přeci dočkali návratu Thy'leka Shrana?

Nový kapitán Garth

Změny se dočkala hlavně postava ústředního hrdiny Kelvara Gartha. Její úloha v příběhu sice zůstává stejná, ale vymění svého představitele. Alec Peters na svém blogu „Kapitánův deník“ oznámil, že se vzdává role Gartha z Izaru v celovečerním Axanaru ve prospěch mladšího, profesionálního herce. Komu přesně místo uvolnil, o tom rozhodne až výsledek probíhajícího castingu. Podle Petersových poněkud sebekritických slov by profesionální produkci měl vévodit výkon profesionálního herce. Zároveň bylo třeba zohlednit, že celovečerní film se odehrává v době 15 let před vzpomínáním hrdinů v Předehře. Svým rozhodnutím Peters vyslal nesouhlasný vzkaz všem kritikům, kteří Axanar popisovali jako projekt vzešlý z marnivosti jednoho muže. Totéž zlí jazykové v minulosti vyčítali například i Jamesi Cawleymu a Vicu Mignognovi, lídrům fan projektů Star Trek: New Voyages/Phase II z a Star Trek Continues a představitelům hlavní role v jedné osobě.

V neposlední řadě tímto krokem získá Peters více času věnovat se i během samotného natáčení filmu povinnostem producenta. Nadále se však plánuje objevovat ve starší inkarnaci kapitána Gartha, jako například v sérii krátkých filmů Axanar Heroes, o kterých jsem se zmínil již v prvním článku o tomto projektu. Několik těchto krátkých filmů časově zasazených do období po epizodě Původního seriálu „Koho chtějí bohové zničit" (Whom Gods Destroy) se aktuálně nachází ve fázi post-produkce. Natáčení proběhlo loni na přelomu října a listopadu ve studiu spřáteleného fan projektu New Voyages ve městě Ticonderoga. Jelikož žaloba CBS/Paramountu cílí pouze na Předehru k Axanaru a připravovaný celovečerní Axanar, zatímco krátké filmy ze série Axanar Heroes (vědomky či nevědomky) opomíjí, je vysoce pravděpodobné, že se fanoušci v příštích měsících dočkají přinejmenším těchto krátkometrážních snímků. Zbývá jen doufat.

Do doby, než se k celé věci detailně vyjádří právní zástupci, tvůrci filmu odložili vlastní natáčení celovečerního filmu, které bylo podle posledních zpráv plánováno na příští měsíc. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí žaloby je také žádost o soudní zákaz činnosti, se natáčení s herci a pokračování probíhající produkce (práce na počítačových tricích a dokončovací práce na stavbě kulis právě probíhají) jeví velmi nejisté. Na formální odpověď soudu mají tvůrci Axanaru čas pouze do 22. února 2016, kdy uplyne prodloužená lhůta k jejímu podání. Snad se jim podaří najít solidní základ pro svou obhajobu a následky sporu budou co možná nejméně ničivé jak pro Axanar, tak pro oficiální Star Trek. Ale ať bude výsledek sporu takový či onaký, Star Treku to ve všech případech může vážně ublížit a přeneseně i jeho fanouškům. Jako obvykle jsem nucen doufat, že se ve svých chmurných předpovědích mýlím.

kapitán flotily Eodeon
autor: Eodeon
vydáno: pá 29. ledna 2016
přečteno: 2960x
komentáře: 12
Facebook Twitter Google+

Další články z této rubriky:

Odkazy na hry z přednášky „Jak si trekkies hrají“  -  čt 10. prosince 2020
Záznam přednášek z Trekkenu online [VIDEO]  -  čt 3. prosince 2020
Kdo, co, kdy a kde ve Star Treku [VIDEO]  -  st 30. září 2020
SERIÁL: Kompletní časová osa ST událostí! (1. část)  -  út 6. listopadu 2018
Star Trek se dočká nového animovaného seriálu  -  pá 26. října 2018
StarTrekKnihy.cz – Nový informační portál zdaleka nejen o knihách  -  čt 30. srpna 2018
Šťastné a startrekové!  -  pá 22. prosince 2017
15 nejmocnějších protivníků ve Star Treku  -  čt 2. listopadu 2017
Star Trek v komentářích: Nechte zaznít svůj názor  -  út 17. října 2017
Star Trek: Discovery a další skvosty v knihovně CZ Kontinua  -  so 23. září 2017
Smuteční oznámení  -  so 19. srpna 2017
Star Max: Pravda, 1. část  -  po 17. července 2017
Star Max: Z principu  -  st 10. května 2017
Star Max: Klony útočí  -  po 20. února 2017
Elektrokolo ve startrekovém střihu  -  čt 9. února 2017

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG