Toto je archiv českého Star Trek portálu Trekkies.cz, který není od ledna 2021 aktualizován a je přístupný pouze ke čtení. Pokračujte prosím na novou verzi webu Trekkies.cz.

Mythbusting: Kdo chce zničit fan filmy podle Star Treku?

pá 6. října 2017      autor: Eodeon      přečteno: 2254x      délka: 11 min      komentáře: 2

plakát k filmu Prelude to AxanarŽaloba Axanaru otřásla fandomem pomalu ještě více, než jsem se obával na jejím začátku. I když byl soudní spor již před časem ukončen dohodou, kvůli vydání oficiálního návodu pro fan filmy (Fan Film Guidelines) následky dodnes rezonují komunitou. Spolu s nimi ovšem koluje i mnoho mýtů o zákulisním dění, které často dezinterpretují, co se odehrálo. Jelikož je k dispozici jen minimum faktů, nelze se dobrat definitivní pravdy, která by fanouškům pomohla si k celé věci ujasnit postoje. Zároveň se nelze ubránit spekulacím. Především na nich jsou proto založená i média, která se této kauze věnují prioritně, tedy blogy Fan Film Factor a Axamonitor, avšak i tyto zdroje informací jsou pravděpodobně zaujaté či ovlivněné vlastní zákulisní agendou. Výsledkem je celá řada hypotéz, které relativní neopodstatněností a spikleneckým šířením po diskuzních fórech a sociálních sítích připomínají spíše konspirační teorie než věrohodná a nezaujatá vysvětlení situace.

Ačkoliv si nemohu nárokovat o nic větší znalost faktů oproti odlišným názorům na věc a text z velké části podpírají také jen (mé osobní) spekulace, rozhodl jsem se na některé z těchto teorií reagovat, zejména tedy na ty, které se pokoušejí domyslet motivace CBS/Paramountu k žalobě. Porozumění těmto pohnutkám totiž považuji za klíčové pro zhodnocení situace, v níž se sféra fan filmů a snad i veškerá odvozená tvorba fanoušků nyní ocitá. Jelikož si tedy oproti šiřitelům „konspirací“ nemohu nárokovat o nic lepší důkazy na podporu svého zhodnocení situace, předkládám zde k posouzení především logiku, kterou svůj postoj podkládám. Text prosím chápejte jako podnět k diskuzím a k nahlížení situace okolo fan filmů z další perspektivy.

Jedna z obzvláště populárních a hojně citovaných „konspiračních teorií“ vidí hlavní důvod sporu s Axanarem v údajné zpronevěře peněz z příspěvkových kampaní. Jisté opodstatnění lze spatřovat v literu žaloby, která, ačkoliv soustředěná převážně na líčení obvinění z porušení copyrightu, zároveň viní protistranu z „požívání přímého finančního užitku“ z její participace na duševním vlastnictví CBS a Paramountu. Nepovažuji za podstatné, jestli se dá hovořit v pravém smyslu slova o „zisku“, nebo zda jsou honoráře tvůrců obhajitelné coby plnohodnotné produkční náklady. Pouze k této věci vyjádřím své osobní stanovisko, že vzít sebemenší částku z darů zaslaných fanoušky v dobré víře, že budou plně investovány přímo do filmové produkce, a uhradit jimi vlastní „výplatu“ je ze strany vedení fan projektu hrubě neetické. Pochopím vyplácení profesionální nájemné síly (při dodržení všech účetních a právních náležitostí s tím spojených), ať už je jí tesař, kostymér, hudební skladatel, účetní či trikař, nicméně vedení fan produkce, výkonní producenti a showrunneři, by dle mého mínění měli představovat kategorickou výjimku z pravidla.

Axanar v tomto směru pochybil a rozhodně ne v bezvýznamné míře. Přesto se domnívám, že toto konkrétní pochybení má daleko k hlavní motivaci, která držitele licence přiměla k žalobě. Předně je třeba zohlednit kontext fan filmů podle Star Treku, jelikož Axanar není ojedinělým případem, kdy tvůrci fan filmů čerpají osobní „odměny“ z příspěvků vybraných od dárců, a nejspíš ani nejzávažnějším. Není to tak dávno, kdy byli z podobných postupů usvědčeni i tvůrci seriálu Star Trek Continues, což je ostatně skutečnost, na kterou jsem v diskuzích s dalšími fanoušky opatrně upozorňoval víceméně již od první epizody seriálu. Stačilo, abych posoudil produkční hodnoty zřejmé z epizod samotných, připočetl k nim odhady nákladů, které z epizod patrné nejsou, například výdajů na logistiku, a toto porovnal s interními informacemi o rozpočtech epizod podobně koncipovaných seriálů, a vyjde najevo markantní nepoměr. Domnívám se, že celková výše rozpočtu na jednotlivou epizodu, je v případě Continues značně naddimenzovaná a tento rozdíl je nasnadě vysvětlovat coby osobní odměny, které si pro sebe ponechávají autoři fan seriálu. Tvůrci Axanaru učinili v bláhovém domnění, že (polo)profesionální statut produkce je k tomu opravňuje, víceméně totéž, pouze více transparentně. Méně průhledné počínání seriálu Continues, případně dalších fan produkcí, sice běžný divák těžko zaznamená, ale pátravému zraku CBS/Paramountu mohlo jen stěží uniknout. Přesto ale korporace proti těmto praktikám nikdy nezasáhly. Ostatně ani nemají důvod. Jejich zájmy tím poškozovány nejsou.

Další z často zmiňovaných „teorií“ hledá příčinu ve společnosti vzniklé za účelem natočení Axanaru. Ares Studios (později také Industry Studios) bylo založeno díky darům z crowdfundingových kampaní a po dokončení Axanaru, tedy původně plánovaného celovečerního filmu, mělo být využito nejen k natáčení dalších fan filmů, ale i ke komerčním filmovým projektům, tedy takovým, jejichž distribuce je zpoplatněna a tvůrci na nich tedy mohou tržit zisk, nebo přinejmenším kompenzovat investované náklady. „Konspirátoři“ tvrdí nejen to, že takový postup je v rozporu s dobrými mravy, ale že je přímo podvodný, jelikož přispěvatelé by jistě nesouhlasili, aby jejich dary byly využity (mimo jiné i) komerčně. Otázku etiky pominu a dodám především to, že se dozajista nejedná o podvod, jelikož v popisu crowdfundingové kampaně na Kickstarteru byly intence tvůrců podrobně popsány – tedy jak úmysl vybudovat společnost (tj. úředně i fyzicky), tak i úmysl využívat studio a kulisy nadále i po dokončení celovečerního Axanaru k projektům komerční i nekomerční povahy. Pakliže si někdo z dárců stránku s popisem kampaně nepročetl a později hlásá svůj nesouhlas, že byl jeho příspěvek využit na stavbu studia a měl přispět i ke vzniku komerčních filmů, nemám k jeho stížnostem pochopení. Do jisté míry chápu, že se někomu může představa pozdějšího komerčního využití zdrojů vybudovaných za příspěvky ze sbírky protivit. Mně se na druhou stranu daleko více protiví představa, že by všechna aktiva shromážděná díky darům fanoušků byla po natočení jednoho filmu zlikvidována, což chápu jako v posledku jedinou alternativu. Jevilo by se mi to naopak jako plýtvání a tím pádem i pohrdání fanoušky a jejich dary.

Rovněž je třeba si připustit, že většina crowdfundingových sbírek financuje tvůrcům fan filmů hodnoty, které jim po uplatnění při produkci fan filmu zůstávají a lze je využívat k obohacení, ať už tedy k prodeji, nebo k dalšímu komerčnímu využití. Jako příklad postačí uvést další z velice ambiciózních fan filmů – Star Trek: Horizon začínajícího režiséra Tommyho Krafta, příběh z dob Romulanské války. Kickstarterová kampaň projektu, která se podobně jako již Axanar chlubila zavádějícím popisem „nezávislý celovečerní film“ podle Star Treku: Enterprise, skončila na částce 22 600 dolarů, které byly soudě z vysvětlení na stránce kampaně investovány především do nákupu pevných disků, dalšího hardwarového a softwarového vybavení a doplňků kamery. Těžko věřit, že by se Kraft nákladného vybavení po dokončení Horizonu vzdal a kupříkladu jej daroval, namísto aby ho nadále využíval pro jiné (pravděpodobně i zištné) účely. Zda se jedná o jeden z faktorů, proč Kraft (podle svých slov) obdržel žádost od CBS, aby nepokračoval v přípravách anoncovaného sequelu Federation Rising, nelze s určitostí rozhodnout. Osobně se kloním spíše k přesvědčení, že se zástupci CBS obávali, aby si diváci nepletli ambiciózní fan filmy s oficiální produkcí, což by mohlo komplikovat už tak nesnadnou situaci novému seriálu Discovery. Mimochodem, Tommy Kraft se (podobně jako tvůrci fan seriálu Renegades) rozhodl materiál pro zrušený Federation Rising zužitkovat v původní sci-fi produkci, kterou paradoxně pojmenoval Project Discovery. Kickstarterová sbírka k projektu si však vedla špatně a přiměla tvůrce ji předčasně ukončit a i tento projekt opustit. Dalším možným vysvětlením je obava CBS, že by pokračující vznik dalších kvalitních fan filmů mohl posloužit jako argument protistraně ve sporu korporací s Axanarem.

Chybné teorie o motivacích CBS/Paramountu ale nejvýmluvněji rozptýlila samotná dohoda, v níž soudní spor vyústil. Přesné parametry dohody sice zůstávají tajemstvím, nicméně společnost Axanar Productions podle všeho nebyla přinucena ukončit svou činnost, studio funguje i nadále, ačkoliv se s kulisami přesunulo do nové lokality a infrastruktura zbudovaná v původní lokalitě ve Valencii přešla na nového majitele, a nic nenasvědčuje ani finančním postihům. A tak stejně jako jsem tuto pozici zastával na samém začátku soudního sporu, i nyní jsem přesvědčen, že hlavním důvodem žaloby není nic jiného než vysoká kvalita Axanaru, respektive Předehry k Axanaru a scény z Vulkánu, a odtud se odvíjející obava z konkurování novému oficiálnímu seriálu o přízeň fanoušků; obava podpořená významnými podobnostmi mezi oběma seriály. Nejde přitom jen o zarážející podobnost v lokalizaci na časové ose fikčního světa a o výchozí zápletku o válce s Klingony, ač to samo o sobě by stačilo. Nelze si totiž nepovšimnout ani zarážejících obrazových paralel. Už jen velice působivé představení lodi Shenzhou, když se koráb vynořuje z bouřlivých mračen, aby jeho transportní paprsek pronikl rušením a přenesl do bezpečí kapitánku Georgiou a komandéra Burnhamovou, mi ihned připomněl velmi podobný záběr z Předehry k Axanaru – okamžik, kdy se v akci poprvé předvedl Ares. Loď se vynořila z oblaků planetární atmosféry, aby překvapila klingonské síly při Operaci Pegasus u Cygnu III. A stejně jako Discovery i Předehra k Axanaru líčila svůj děj kombinací perspektivy důstojníků Flotily s opačnou perspektivou Klingonů, usilovala tím lépe přiblížit divákům jejich pohnutky a jejich odlišnou mentalitu.

Soudě z ohlasů na pilot Discovery, tj. dvojici epizod „Vulcan Hello“ a „Battle At The Binary Stars“, se zdá čím dál zřetelnější, že argumenty odpůrců cílí nejčastěji na pokročilost seriálu, zejména tedy co se designu reálií týče, ale i s ohledem na dynamické kamerové zpracování a další aspekty obrazu. Řeklo by se tedy, že tuto část fandomu by uspokojilo, kdyby se Discovery navenek více podobala Axanaru. Pominu, že fanoušci Star Treku jsou v cílové skupině spíše menšinou a seriál musí v zájmu přežití usilovat o oslovení širší divácké obce. Pominu i Star Treku inherentní potřebu vývoje a pokroku, s níž by podobné „zpátečnictví“ bylo v rozporu. Místo toho nabídnu jako srovnání další velký sci-fi fenomén, který je mi důvěrně blízký a ve kterém lze spatřovat paralelu. Mluvím o sáze Star Wars, která od akvizice Lucasfilmu studiem Disney prošla značným vývojem a na obou od té doby natočených Star Wars filmech, tj. Síla se probouzí a Rogue One, a vlastně i na dětském animovaném seriálu Povstalci se projevují výrazné anachronistické tendence. Příčinu mají ve stále nesmírně silné nostalgii po původní filmové trilogii Star Wars. Nejsem však zcela přesvědčen, že se podobná nostalgie projevuje v dostatečné míře i mezi fanoušky Star Treku. Nejspíše ne natolik, aby to umožnilo uspět seriálu navrženému po vzoru původního pilotu „Klec“ (The Cage) spolu s jeho kostýmy, kulisami, či rekvizitami (už jen ty příruční lasery!). Axanar však doložil, že poptávka tu přeci jen nějaká je. Nevěřím však, že by to bylo důvodem, proč se tvůrci nového seriálu rozhodli umístit jej právě do tohoto období fikčního světa. Příčinu bych hledal spíše v kombinaci snah navázat na dnes již předposlední seriál Enterprise, zároveň se příliš časově nevzdálit od alternativních příběhů z tzv. „Kelvinovy časové linie“ a napájet nový seriál inspirací co nejblíže prameni původního a nejryzejšího Star Treku. Ostatně, originál je a vždy bude jen jeden.

Abych se vrátil z odbočky zpět k původnímu tématu, shrnul bych popsané zamyšlení do závěru, že návod pro fan filmy opravdu je – přesně jak se to na první pohled jeví – přímým důsledkem žaloby Axanaru. Ten byl použit jako záminka k formulování těchto ani ne tak pravidel, jako spíše doporučení pro fanfilmaře z důvodu, aby se tvorba fanoušků už nikdy nevyvinula v další projekt velikosti Axanaru. Dokud se tak nestane, tedy dokud fan filmy nebudou působit zmatení diváků a nebudou svou kvalitou konkurovat oficiální produkci, měly by být v bezpečí před postihy. Ovšem, jistá hrozba tu je. Ostatně, byla zde přítomna vždy. Ale přesto bych radil všem fanouškům, kteří přispívají svou tvorbou založenou na Star Treku, aby nepodléhali strachu ze stíhání, neboť přesně o to CBS/Paramountu jde. Svým způsobem se snaží zastrašit fanoušky hrozbou trestu a nechat autocenzuru, aby udělala jejich práci za ně. Další aktivní pronásledování fanoušků a další hon k odpovědnosti bez velmi pádného důvodu neočekávám. Právní spory stojí peníze, lidské zdroje, čas a občas i reputaci, jelikož žaloba Axanaru notně poškodila vztah fandomu a majitelů licence, a to vše je do sporu třeba investovat i v případě, že druhá strana ustoupí a nerozhodne se hájit svou pozici tak, jak to podle mého mínění velice odvážně učinili zástupci Axanaru.

Z mnoha stran poslední dny slýchám názor, že Star Trekem inspirovaný seriál The Orville, přestože se od vzoru odklání a tvoří vlastní fikční svět a zcela novou kontinuitu, pro některé z nás jako kdyby Star Trekem opravdu byl. Sám nemohu posuzovat, protože jsem seriál zatím neviděl, ale ten postoj je mi sympatický. Sám jsem se totiž posledních téměř deset let uchyloval k neoficiální produkci inspirované Star Trekem a v mém vnímání byla stejně hodnotná jako ta oficiální. V mých očích to byl „pravý“ Star Trek. Mluvím o New Voyages, Hidden Frontier, Continues, Exeteru, Farragutu, Auroře a mnoha dalších fan filmech. Nenechme si to vzít. Opatrnost je rozhodně na místě, ale zároveň je třeba si uvědomit, že současná situace je do jisté míry jen kondenzací uměle vyvolané atmosféry obav a strachu. Nenechávejme se zastrašit, tvořme i nadále. Dokud tak budou fanoušci činit uctivě a s uvážením, bude to dobré.

kapitán flotily Eodeon
autor: Eodeon
vydáno: pá 6. října 2017
přečteno: 2254x
komentáře: 2
Facebook Twitter Google+

Další články z této rubriky:

Záznam divadla Madam Q je online  -  pá 25. prosince 2020
Online premiéra fanfilmu Elektrický hrad  -  st 9. prosince 2020
Její právo: A Star Trek Fan Production je online  -  po 19. října 2020
Madam Q v Kameni, Její právo s Piloty  -  po 31. srpna 2020
Star Trek Bridge a 12 myslí na YouTube  -  út 21. července 2020
Řekni to hudbou  -  ne 7. června 2020
Squadron dnes spouští svou Indiegogo kampaň [VIDEO]  -  čt 20. února 2020
Podívejte se na Tajemnou Odyseu [VIDEO]  -  út 18. února 2020
Hvězdná loď hledá Patrony  -  ne 16. února 2020
Projekty FSFilm v roce 2020  -  út 28. ledna 2020
Nový teaser na Squadron A Star Trek Fan Production [VIDEO]  -  st 15. ledna 2020
Chuť Apokalypsy je online  -  st 25. prosince 2019
Star Trek: Chybějící příběhy na Moravě 2  -  so 23. listopadu 2019
Star Trek: Chybějící příběhy na Moravě  -  pá 25. října 2019
Chuť Apokalypsy a JK speciál v Ponrepu  -  čt 24. října 2019

Star Trek and all related properties are Registered Trademarks of Paramount Pictures, registered by United States Patent and Trademark Office. All rights reserved. THESE PAGES ARE NOT OFFICIAL!

Internetový portál Trekkies.cz je vytvářen a spravován klubem a dalšími redaktory. Je postaven na základech redakčního systému phpRS.

© 2005, Trekkies: TNG